MENU
Advertentie
Advertentie

Privacy en cookiebeleid

Privacy statement
ANVH respecteert en beschermt uw privacy conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Meer informatie over de manier waarop ANVH gegevens verwerkt vindt u hier.

U kunt anvh.nl anoniem raadplegen. Indien u per e-mail, via het web of anderszins gegevens aan anvh.nl verstrekt, worden deze gegevens, conform de AVG-regelgeving, strikt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u deze gegevens beschikbaar stelt.

ANVH registreert gegevens over het gebruik van de website alleen ter verbetering van de dienstverlening en de prestaties van de site. Dit betreft algemene, niet tot individuele personen herleidbare, gegevens zoals tijdstip van bezoek, gebruikte browser e.d.

Uw persoonlijke gegevens worden door ANVH strikt vertrouwelijk behandeld en niet beschikbaar gesteld aan derden.

Cookies
anvh.nl gebruikt cookies uitsluitend voor authenticatie en statistische informatie.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!