MENU
Advertentie
Advertentie
nascholingen
105 bijeenkomsten
79 elearnings
0 in-company
toon op kaart
adres
MedischContact/KNMG
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht
contact
e.pronk@medischcontact.nl
☎ +3130 2823 757
MedischContact/KNMG

Medisch Contact is de titel van een weekblad voor (aankomende) artsen met bijbehorende websites (www.medischcontact.nl, www.artsinspe.nl) en nascholingsportaal (www.medischcontact.tv). De naam 'Medisch Contact' is eigendom van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!