MENU
Advertentie
Advertentie

Accreditatie buiten het eigen vakgebied

Met ingang van 1 mei 2016 is een nieuwe accreditatieregeling in werking gesteld. Kern van deze nieuwe regeling is, dat artsen per herregistratieperiode maximaal 25% geaccrediteerde nascholing buiten het eigen vakgebied mogen volgen.

De nieuwe accreditatieregeling sluit aan op de vraag uit de praktijk. Er zijn hierbij geen beperkingen opgelegd in onderwerpkeuze. Er wordt vertrouwd op de professionaliteit van de arts.

NB Accreditatie-uren toegekend door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) tellen mee als nascholing binnen het eigen vakgebied omdat de algemene competenties (zoals communicatie, samenwerking en maatschappelijk handelen) tot het vakgebied van iedere arts behoren.

Bron: KNMG: Pilot nascholing buiten eigen vakgebied omgezet in regulier beleid

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!