MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Dagdeel
organisatie
DAI Artsen
kosten
basistarief
€ 1250
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
Communicatietechniek, GGZ & psychiatrie, Conflictmanagement
onderwerp(en):
Cultuurverschillen
ICPC:
A, Z
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
4
punten
overige informatie
EUR 1250,00 inclusief BTW, voorbereiding en digitaal trainingsmateriaal. Exclusief kilometervergoeding á EUR 0,19 per km.
in
company
Conflicthantering & Interculturele Communicatie
in-company nascholing

Huisartsenpraktijken in achterstandswijken hebben te maken met complexe zorgvraag en een hoge werklast. 1 op de 6 consulten wordt door artsen als lastig ervaren. Vaak gaat het dan om moeizame interactie tussen arts en patiënt. Denk aan eisende patiënten, patiënten met onbegrepen klachten en patiënten van een andere etnische achtergrond. Dit soort consulten hebben een negatieve invloed op de werkbeleving en de arts-patiënt relatie.

Voor een goede samenwerking met patiënt is het belangrijk om voorlichting te geven, prioriteiten te stellen en soms als coach te fungeren. Hierbij hoort het correct gebruiken van handelen vanuit jouw eigenheid door het stellen van grenzen en aangeven van limieten. Dit wordt vaak lastig wanneer er veel emoties in het spel zijn. Wanneer er namelijk emoties in het spel zijn (en vaak zijn deze in het spel bij moeizame interacties) dan is het niet meer mogelijk om het consult goed voort te zetten voordat deze emoties zijn herkent en erkent. Dit vraagt van de arts ook inzicht in zijn eigen emoties. Deze nascholing gaat hier dieper op in en vergroot hiermee de mogelijkheid om eigen emoties te parkeren om er zo beter voor de patiënt te zijn.

Ook wordt er specifiek aandacht besteed aan consulten met conflict (boosheid, agressie of eisen). Je krijgt praktische handvatten en er wordt geoefend. Tijdens deze training wordt er specifiek aandacht besteed aan patiënten van verschillende culturele achtergronden.

De training kent een zeer persoonlijke en praktijkgerichte aanpak. Er wordt gewerkt met geprepareerde praktijkcases en cases van de deelnemers zelf. Simulaties met trainings-acteurs worden ingezet in afstemming op de leervragen en de cases die worden ingebracht. Er worden afwisselende werkvormen gebruikt waarbij o.a. wordt gewerkt vanuit opdrachten, dilemma’s, observatie, ervaringen en in het laatste dagdeel kunt u uitgebreid oefenen met de trainingsacteur. Dit alles is gebaseerd op een gedegen methodisch kader dat op inspirerende wijze wordt gebracht met veel voorbeelden.

Na deze training heeft u inzicht en de vaardigheden om aan te sluiten (niet verwarren met aanpassen) bij een grote diversiteit aan cliënten van verschillende culturele achtergronden. Dit draagt bij aan een prettig en veilig contact tussen zorgverleners en cliënten.

Door meer aandacht te hebben voor de wisselwerking en overdracht van arts-patiënt en het onderkennen van negatieve reacties die een patiënt bij je oproept is het mogelijk om effectiever om te gaan met moeilijke consulten. Dat betekent betere communicatie, leukere consulten en meer energie over de hele dag!

De Achterstandsfondsen ondersteunen huisartsenpraktijken in achterstandswijken om de kwaliteit van huisartsenzorg te bevorderen.

Doelstellingen

- Interculturele verbinding

  • Bewustwording van cultuur(waarden) en de invloed hiervan op gedrag, communicatie en perceptie.
  • Inzicht in het effect van cultuurverschillen op de communicatie cq interactie.
  • Hierna bent u in staat cultuurverschillen te overbruggen in de interactie met cliënten.

- Conflicthantering

  • Herkennen van emoties, conflicten en de verschillende vormen van agressie.
  • Emoties en spanning reguleren en daardoor sterker in je schoenen staan.
  • Je ervaart hoe je op effectieve wijze spanningen weet te reguleren, zodat je met een open houding (en voor je eigen welzijn) het gewenste effect kan behalen.
  • Je krijgt inzicht in je eigen handelen en ontvangt handvatten om je spanningen te kanaliseren
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!