MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Dagdeel
organisatie
WDH Gelders Rivierenland
kosten
basistarief
Gratis
informatie
gebied:
Somatiek
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
3
punten
locatie
De Salamander
Heimanslaan 2
4102 JA Culemborg
☎ +3134 5568 720
overig
16
Apr
2014
Netwerkbijeenkomst Culemborg
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Van aanbieder:
WDH Gelders Rivierenland
In de omgeving:
Culemborg

Veranderingen in de GGZ

Bij de vorige netwerkbijeenkomst hebben we stil gestaan bij de verandering in de structuur van de GGZ per 1-1-2014. Website Menzis:

“De huisarts krijgt een cruciale rol in de GB-GGZ. De huisartsenzorg kenmerkt zich door een sterke poortwachtersfunctie, waardoor patiënten met psychische problematiek adequaat worden herkend, behandeld of waar nodig verwezen naar de GB-GGZ. Mensen moeten niet onnodig (lang) in de specialistische GGZ behandeld worden. Indien er geen sprake is van psychische problematiek wordt gekeken of de problemen binnen het eigen netwerk zijn op te lossen of dat er moet worden verwezen naar andere hulpverleners, zoals algemeen maatschappelijk werk of andere hulpverlenende instanties. Medicalisering moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Ten aanzien van de huisartsenzorg zijn er twee ontwikkelingen gaande om de substitutie van zorg en goede patiëntenzorg te kunnen ondersteunen: versterking van de module POH-GGZ en de ontwikkeling van een screeningsinstrument “.

Op deze avond willen we stil staan bij hoe deze veranderingen in de praktijk hebben uitgepakt.

Wat hebben we er van gemerkt en zijn hier conclusies aan te verbinden? Aan de hand van een casus willen we bespreken hoe de verwijzingen nu verlopen en wat u denkt dat er voor nodig is om goed te verwijzen.

Na de pauze zal Marcel Knijnenburg u informeren over hoe het (ggz) zorglandschap/zorgpad er volgens de overheid uit moet zien. Daarna willen we op een interactieve manier met elkaar in gesprek gaan over welke problematiek u op welke plek het meest passend vindt.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!