MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Reeks
organisatie
Meijer Consulting Group
kosten
basistarief
€ -
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Management, Effectiviteit en efficiency
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
6
punten
locatie
Groene Hart Ziekenhuis - Locatie Gouda
Bleulandweg 10
2803 HH Gouda
☎ +3118 2505 050
overig
27
Mei
2014
Incompany Training IFMS - Intervisie
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Op het gebied van:
'Management' of 'Effectiviteit en efficiency'
Van aanbieder:
Meijer Consulting Group
In de omgeving:
Gouda

In een compacte training leren de vakgroepleden de basisvaardigheden van intervisie. Na deze training is de medisch specialist in staat om:

  • periodiek het eigen functioneren te monitoren en te evalueren aan de hand van een door de vakgroep opgesteld profiel;
  • ontwikkelpunten te formuleren en te omschrijven ten behoeve van een effectief intervisiegesprek;
  • middels intervisie aan de hand van resultaten en competenties gestructureerd te reflecteren op het gedrag van de ander en zichzelf op een collegiale en opbouwende manier;
  • het eigen functioneren bij te houden in een persoonlijk (digitaal) portfolio.

De methode voldoet aan de vereisten voor IFMS, zoals deze door de Orde van Medisch Specialisten en de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn geformuleerd. De vakgroepen voldoen hiermee aan de indicator IFMS uit de "Basisset prestatie-indicatoren ziekenhuizen 2010".

IFMS-methodiek

Medisch specialisten zijn niet alleen zelfstandig ondernemer, zij maken ook deel uit van een vakgroep, dikwijls in maatschapverband. Hoewel men over het algemeen niet bij elkaar meekijkt, hebben collega’s toch vaak net even een andere kijk op het functioneren dan de specialist zelf. Intervisie stelt de specialisten in staat om deze waardevolle informatie op constructieve en effectieve wijze te delen. Hiermee is de specialist (nog) beter in staat om naar het eigen functioneren te kijken.

Als basis voor de evaluatie van het eigen functioneren wordt met de vakgroep een vakgroepprofiel opgesteld. In het profiel worden de wederzijdse verwachtingen geformuleerd in termen van gedrag en resultaat. Het vakgroepprofiel is een dynamisch document dat dient als uitgangspunt voor intervisie.

Het vakgroepprofiel komt tot stand in twee korte sessies. In een voorbereidende sessie (2 uur) wordt met een vertegenwoordiging van de vakgroep een concept vakprofiel opgesteld. In een vervolgsessie (2 uur) met de gehele vakgroep wordt een inleiding over IFMS gegeven waarna het vakgroepprofiel waar nodig wordt aangescherpt en gezamenlijk wordt vastgesteld.

Tijdens de training (4 uur) wordt de intervisiemethode eigen gemaakt middels praktische voorbeelden en oefeningen. Vragen die aan bod komen zijn:

  • Hoe kijk ik periodiek naar mijn functioneren en hoe houd ik dit bij?
  • Hoe formuleer ik vanuit het vakgroepprofiel een onderwerp ten behoeve van intervisie?
  • Hoe geef ik feedback op een opbouwende en positieve manier?
  • Hoe werkt intervisie zo effectief mogelijk?
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!