MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Reeks
organisatie
Meijer Consulting Group
kosten
basistarief
Onbekend
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
10
punten
locatie
Lelie Zorggroep - Wonen, zorg en welzijn
Van Moorselplaats 2
3067 SH Rotterdam
☎ +3110 2510 100
overig
23
Apr
2014
Training vakgroepontwikkeling medisch specialisten
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Van aanbieder:
Meijer Consulting Group
In de omgeving:
Rotterdam

Een korte, maar intensieve leergang voor vakgroepen die hun teameffectiviteit willen versterken. Hierna is de medisch specialist in staat om het eigen functioneren te beoordelen, zowel medisch inhoudelijk als op collegiaal niveau.

Na deze training is de medisch specialist in staat om:

 • zich te herkennen in vakgroepambities, neergelegd in een gezamenlijk opgesteld vakgroepprofiel
 • na te denken over de mate waarin het eigen functioneren en dat van anderen past bij deze ambities
 • ontwikkelpunten te formuleren en te omschrijven ten behoeve van een effectief intervisiegesprek
 • middels intervisie aan de hand van resultaten en competenties gestructureerd te reflecteren op het gedrag van de ander en zichzelf op een collegiale en opbouwende manier
 • gezamenlijk plannen op te stellen die leiden tot verbetering van het functioneren

Methodiek
Medisch specialisten zijn niet alleen zelfstandig ondernemer, zij maken ook deel uit van een vakgroep, dikwijls in maatschapverband. Hoewel men over het algemeen niet bij elkaar meekijkt, hebben collega’s toch vaak net even een andere kijk op het functioneren dan de specialist zelf. Intervisie stelt de specialisten in staat om deze waardevolle informatie op constructieve een effectieve wijze te delen. Hiermee is de specialist (nog) beter in staat om naar het eigen functioneren te kijken.


De totale training is opgebouwd uit de volgende drie onderdelen:

 1. Eerste deel training: klankbordsessie: reflectie op ambities en competenties (2 uur).
  Als basis voor de evaluatie van het eigen functioneren wordt met de vakgroep een vakgroepprofiel opgesteld. In het profiel worden de wederzijdse verwachtingen geformuleerd in termen van gedrag en resultaat. Het vakgroepprofiel is een dynamisch document dat dient als uitgangspunt voor intervisie. De inhoud van het profiel wordt besproken en vastgesteld, voorwaarden worden besproken.
 2. Tweede deel training: teamreflectie (4 uur).
  In dit deel van de training wordt stilgestaan bij de rode draad uit de eerdere klankbordsessie. Onderwerpen die aan bod komen:
  • worden de doelen goed weergegeven
  • mogen we elkaar op deze doelen aanspreken
  • oefenen: hoe samenwerken om resultaten te behalen
 3. Derde deel training: intervisie (4 uur).
  Tijdens de training wordt de intervisiemethode eigen gemaakt middels praktische voorbeelden en oefeningen. Vragen die aan bod komen, zijn:
  • Hoe kijk ik periodiek naar mijn functioneren en hoe houd ik dit bij?
  • Hoe formuleer ik vanuit het vakgroepprofiel een onderwerp ten behoeve van intervisie?
  • Hoe geef ik feedback op een opbouwende en positieve manier?
  • Hoe werkt intervisie zo effectief mogelijk?


Ervaringen van collega’s

 • “Het benoemen van punten en diepgaand bespreken is erg nuttig voor de praktijk”.
 • “Een open en eerlijk gesprek zal de saamhorigheid verbreden en daarmee ook de kwaliteit”.
 • “Leerzaam om te horen hoe anderen problemen oplossen waar ik ook mee worstel?”
 • "Het schema volgen voor intervisie werkt goed. Door vragen op de juiste manier te stellen bereik je het meest”.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!