MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
organisatie
NVAVG
kosten
basistarief
€ 210
leden
€ 185
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
4
punten
locatie
Van der Valk Hotel Vianen
Prins Bernhardstraat 75
4132 XE Vianen
☎ +3134 7325 959
overig
25
Apr
2014
(onder)Zoekt en je zult vinden - Somatische verklaringen voor probleemgedrag onderbouwd
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Van aanbieder:
NVAVG
In de omgeving:
Vianen

Als mensen met verstandelijke beperkingen probleemgedrag vertonen dan is het aan ons, AVG’s, om te zoeken of we een somatische verklaring kunnen vinden die hier aan ten grondslag ligt.

Top 70 lijst
Er is een top 70 lijst van somatische aandoeningen (gerelateerd aan gedragsproblemen) opgesteld en uitgewerkt. Tijdens het IASSID-congres van november jongstleden hebben Anouschka Jansen en Josje Thijssen voor hun poster ‘Medical conditions in challenging behaviour: developing an assessment tool in consultation with the experts’ de Frans Scholte Award uitgereikt gekregen. In hun CCE-studie werden somatische oorzaken voor probleemgedrag in kaart gebracht en werd een praktisch handboek geschreven. Voor meer informatie hierover zie www.cce.nl/somatiek.


Studiedag
De Top 70 lijst wordt in de inleidende lezing van de studiedag besproken, alsmede de weg hiernaartoe middels methodisch en multidisciplinair werken.
Op tal van onderwerpen uit de huidige top 70 lijst wordt momenteel wetenschappelijk onderzoek verricht. Deze lijst krijgt hiermee een mooie wetenschappelijke onderbouwing. We willen u meenemen in een aantal van deze onderwerpen waar onderzoekers momenteel mee bezig zijn. Wat zijn we de laatste tijd te weten gekomen over de onderwerpen? In de workshops bespreken we met elkaar hoe we deze kennis in de praktijk kunnen gebruiken.
De top 70 lijst is samengesteld door een deel van de AVG’s. We willen graag de kans benutten om aan alle (aios) AVG’s te vragen om bij te dragen aan deze lijst, zodat deze door ons allen gedragen wordt. We komen hier in de afsluitende lezing op terug.

Leerdoelen:

  • implementatie naar de praktijk van wetenschappelijk onderzoek
  • kritisch en methodisch werken
  • voorkómen van onjuiste behandeling (inzet psychofarmaca bij pijn, te lang pedagogische maatregelen bij botbreuken) bij probleemgedrag
  • drempelverlaging naar kwaliteitsverbetering

  

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!