MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Dagdeel
organisatie
Education4Care
kosten
basistarief
Gratis
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Interne geneeskunde, Endocrinologie
onderwerp(en):
Diabetes
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
2
punten
locatie
Huisartsen Eemland Zorg
Nijverheidsweg-Noord 60
3812 PM Amersfoort
☎ 0900 5552288
overig
17
Apr
2014
Diamuraal feedbackbijeenkomst Diabetes
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Op het gebied van:
'Interne geneeskunde' of 'Endocrinologie'
Van aanbieder:
Education4Care
In de omgeving:
Amersfoort

Per aanwezige praktijk zal er één patiënt besproken worden. Het idee is te ‘beoordelen’ of deze patiënten conform het diabetesprotocol optimaal behandeld worden en indien daarvan afgeweken wordt de reden daarvan met elkaar te delen. De te bespreken patiënt wordt door het Diamuraal bureau at random gekozen en tevoren aan de deelnemende huisarts en praktijkondersteuner bekend gemaakt. Op deze manier kunt u de feedbackbijeenkomst voorbereiden. Verder zullen de benchmarkgegevens per praktijk doorgenomen worden.

Het is de bedoeling dat per praktijk (in totaal een zestal praktijken per bijeenkomst) alle praktijkondersteuners DM en minimaal één huisarts vertegenwoordigd is. Vanuit de 2e lijn zullen steeds een internist en/of een diabetesverpleegkundige aanwezig zijn. Na uw aanmelding zult u per brief nadere instructie ontvangen. 

Het doel van de bijeenkomst is van elkaar te leren. Het gaat daarbij niet om wat goed of fout is, maar om toetsing en op hoger niveau brengen van kennis en kwaliteit.

  1. Feedback geven op geleverde prestaties DM ketenzorg in veilige omgeving.
  2. Terugrapportage van verbeter trajecten 2013/2014 op uitkomsten.
  3. Veranderingen nieuwe standaard DM herhalen, met de vertaling naar de keten, waarbij aandacht voor nieuwe afkappunten RR, LDL, HBA1C, differentiatie naar leeftijd, plaats “ nieuwe middelen”, BMI, plaats bariatrische chirurgie, indicatie en inzet dieetadvisering.
  4. Samenwerkingsafspraken binnen de keten opfrissen en accentueren a.d.v. protocol Diamuraal.
  5. Knelpunten binnen de keten bespreken.
  6. Ketenpartners ontmoeten.

 

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!