MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Dagdeel
organisatie
Mediant
kosten
basistarief
Gratis
informatie
gebied:
Somatiek
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
2
punten
locatie
Mediant - Locatie Helmerzijde
Broekheurnering 1050
7546 TA Enschede
☎ +3153 4755 755
overig
13
Mei
2014
Samenwerken met familie - we doen het graag
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Van aanbieder:
Mediant
In de omgeving:
Enschede

Veranderingen in de zorg vragen een andere houding van hulpverleners en naasten in de GGz. Naasten worden door hulpverleners in de GGz al gezien als een ondersteunende, constante factor die meestal bevorderend kan werken in het herstel van de patiënt. Naasten zijn nauw betrokken bij het leven van de patiënt en helpen niet alleen met praktische zaken, maar geven ook emotionele ondersteuning en reageren op crises. De uitdaging waar zorginstellingen zich voor geplaatst zien is een stap verder te gaan en naasten eveneens nauwer te betrekken bij de behandeling zelf. Als wij naasten meer willen betrekken als samenwerkingspartner en als ervaringsdeskundige moeten wij als hulpverleners er ook aandacht voor hebben dat wij hen hierbij voldoende ondersteunen en voorkomen dat zij zelf later een beroep moeten doen op de hulpverlening.

Goed naastenbeleid gaat niet uitsluitend om regels en afspraken, maar juist om een commitment van hulpverleners en naasten om samen te werken in het belang van de cliënt.

Vaak zien we dat goede intenties van bovenaf stranden op de werkvloer omdat diegenen die het uit moeten voeren er niet bij betrokken zijn geweest of omdat bepaalde regels niet werkbaar blijken te zijn in de praktijk. Circuit Acute Zorg, huis 1, is in februari 2013 een pilot-traject gestart met ondersteuning van Stichting Informele Zorg Twente (SIZ Twente) om juist samen met naasten en hulpverleners te komen tot familiebeleid dat breed wordt gedragen en werkt in de praktijk. Het resultaat is een grotere bewustwording bij hulpverleners van het belang om naasten te betrekken, meer contact met naasten, en nog belangrijker een proactieve houding waardoor er een samenwerking ontstaat in de triade hulpverlener, patiënt en naaste.

Het traject bestaat uit verschillende elementen die samen ervoor zorgen dat het familiebeleid wordt gedragen door management en medewerkers en dat het praktisch en haalbaar is. Er is daarnaast veel aandacht geweest voor borging: hoe zorg je ervoor dat het geen eendagsvlieg is, maar iets dat tot leven komt en levend blijft? Eén antwoord op deze vraag is dat binnen dit traject bewust de verantwoordelijkheid en eigenaarschap van familiebeleid bij medewerkers is gelegd.

Leerdoelen:

  • In dit referaat krijgt u inzicht in hoe het traject binnen CAZ, huis 1 is opgezet en uitgevoerd.
  • Hoe draagvlak bij management, hulpverleners en naasten hiervoor kan worden gecreëerd.
  • Welke randvoorwaarden er zijn geweest om succes te behalen.
  • Wat goed naastenbeleid in de praktijk oplevert.

Inhoudelijk

Drs. Willem Snelleman , psychiater, geeft een inleiding op het belang van goed naastenbeleid en waar men in het bijzonder op moet letten in de GGz. Drs. Alina Fazal, projectmanager SIZ Twente, vertelt hoe het pilot-traject “Samen Verder op Weg” binnen Circuit Acute Zorg, huis 1, is opgezet. Mevr. Melissa Vehof, verpleegkundige en opnamecoördinator huis 1, geeft inzicht in hoe de pilot is ervaren en welke resultaten er tot nu toe zijn behaald. Deelnemers aan het referaat krijgen de ruimte om in gesprek te gaan met de sprekers om zo inzicht te krijgen hoe zij zelf beter kunnen samenwerken met naasten.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!