MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Dagdeel
organisatie
LHV
kosten
basistarief
€ 300
leden
€ 135
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Financiën
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
3
punten
locatie
Van der Valk Hotel Schiphol
Rijksweg A4 3
2132 MA Hoofddorp
☎ +3125 2675 335
overig
22
Mei
2014
Uw praktijk financieel bekeken
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Op het gebied van:
'Financiën'
Van aanbieder:
LHV
In de omgeving:
Hoofddorp

Onderwerpen

 • Hoe leest u het jaarverslag van de accountant
  - Bij het lezen van uw jaarverslag komt u een groot aantal termen tegen. Balans, verlies- en winstrekening, kapitaal, opnames, stortingen, en het besteedbare inkomen. Wij laten u zien hoe de uitkomst van uw verlies- en winstrekening, de balans en het kapitaal beïnvloedt, net als de opnamen die u hebt gedaan. Daarnaast leert u het verband tussen wat u verdient met uw praktijk en wat u te besteden heeft in privé. Want daar gaat het ten slotte om.
 • Wat zijn belangrijke financiële kengetallen
  - In veel jaarrekeningen komt u termen tegen als solvabiliteit, werkkapitaal en eigen vermogen. Wat is het precies en wat hebt u er aan. Waar kunt u deze kengetallen voor gebruiken?
 • Fiscale verbanden tussen uw financiële jaarstukken en uw aangifte inkomstenbelasting
  - De winst zoals die volgt uit uw jaarverslag is het startpunt van uw aangifte inkomstenbelasting. Maar wat zijn precies de fiscale zaken die daarbij een rol spelen? Er wordt aandacht besteed aan de volgende zaken: correctie beperkt aftrekbare kosten, investeringsaftrek, ondernemersfaciliteiten (zelfstandigenaftrek, MKB-winstaftrek) en natuurlijk de auto van de zaak.
 • Werken met een begroting
  - Geldstromen zijn aan veranderingen onderhevig. Aan de inkomstenkant van overheidswege of door bijvoorbeeld het gaan leveren van ketenzorg. Aan de kostenkant door functiedifferentiatie (personeelswijzigingen, het aangaan van samenwerkingsverbanden of het betrekken van nieuw onroerend goed). In dit soort gevallen is het raadzaam om een begroting te maken. Aan de hand van een casus gaat u het verband zien tussen een investeringsbegroting, liquiditeitsbegroting, resultaatbegroting en een berekening van het verwachte besteedbare inkomen.
 • Waar bestaan mijn inkomsten uit en heb ik daar invloed op?
  - Welke invloed heeft u zelf op uw inkomsten of bent u volkomen afhankelijk van de politiek? Weet u waaruit uw inkomen is opgebouwd? Op welk deel heeft u invloed en op welk deel niet? Wat verdien ik aan de ketenzorg via de zorggroep? Wat is mijn kostprijs?
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!