MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Dagdeel
organisatie
Pfizer bv
kosten
basistarief
€ 95
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Wet- en regelgeving
ICPC:
A
sponsoring
accreditatie
accreditatie
3
punten
locatie
Treant Zorggroep - locatie Scheper Ziekenhuis
Boermarkeweg 60
7824 AA Emmen
☎ +3159 1691 911
overig
27
Mei
2014
Juridische aspecten van het beroepsmatig handelen
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Op het gebied van:
'Wet- en regelgeving'
Van aanbieder:
Pfizer bv
In de omgeving:
Emmen

Deze nascholing beoogt u zo adequaat mogelijk te informeren over de (veranderende) juridische aspecten in de relatie hulpverlener/patiënt. In dit licht worden wettelijke bepalingen besproken die directe invloed hebben op uw dagelijks functioneren in de praktijk. Een en ander wordt toegelicht aan de hand van recente jurisprudentie en casuïstiek.

De bepalingen van de WGBO worden toegespitst op de bijzondere aard van de verschillende beroepsgroepen. Relevante onderwerpen zijn: de juridische status van standaarden, richtlijnen en protocollen; inhoud en omvang van de informatieplicht; (elektronische) dossier -voering; uitwisseling van patiëntgegevens; aspecten van het beroepsgeheim; juridische status van schriftelijke wilsverklaringen; bepaling van de wilsbekwaamheid van de patiënt; beslissingsbevoegdheid van de vertegen-woordiger van de patiënt en de positie van minderjarigen in de gezondheidszorg. 

 

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!