MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Dag
organisatie
PsyQ B.V. - Kenniscentrum ADHD bij volwassenen
kosten
basistarief
€ 495
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
5
punten
locatie
PsyQ - Den Haag
Carel Reinierszkade 197
2593 HR Den Haag
☎ +3188 3573 900
overig
11
Apr
2014
Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij kinderen voor huisartsen
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Van aanbieder:
PsyQ B.V. - Kenniscentrum ADHD bij volwassenen
In de omgeving:
Den Haag

De basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij kinderen voor huisartsen is een cursus van 1 dag. De cursusdag wordt gehouden van 09.30 – 16.30 uur.

De doelgroep van de cursus bestaat uit: Huisartsen, Psychiaters (i.o.), Artsen, Psychologen (i.o.), Psychotherapeuten (i.o.) en andere geïnteresseerden.

Inhoud:

 • Schriftelijke entreetoets o.b.v. tevoren ingestuurde vragen deelnemers
 • Interactief bespreken vragen en antwoorden entreetoets; discussie
 • Eindtoets en evaluatie
 • Uitreiking certificaten

Leerdoelen:

 • Na afloop van de cursus is elke deelnemer in staat ADHD bij kinderen te herkennen, te diagnosticeren en een begin te maken met de behandeling.

Onderwijsvormen:

 • Literatuurstudie voorafgaand aan cursus
 • Interactief onderwijs a.d.h.v. literatuur en Entreetoets
 • Gelegenheid voor het stellen van vragen en discussie

Huiswerk voor cursist/toelatingseisen

 • Deelnemers aan de Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen dienen vooraf¬gaand aan de cursusdag het boek van Arga Paternotte en Jan Buitelaar te lezen: “Dit is ADHD”, 1e druk, mei 2013, ISBN 9401404283, € 24,99 via www.bol.com
 • De eerste opdracht is dat iedere deelnemer een vraag ten behoeve van de Entreetoets formuleert over een vooraf opgegeven bladzijde uit het boek, die de eerste cursusdag wordt afgenomen. Het doel is kennis van de deelnemers op deze wijze gezamenlijk te toetsen. De geformuleerde vraag wordt daartoe uiterlijk 1 week voor de eerste cursusdag gemaild aan info@kenniscentrumadhdbijvolwassenen.nl. Het doel van de Entree¬toets is om vast betrokken en ingelezen te raken bij het onderwerp en goed voorbereid aan de cursus deel te nemen, zodat meer tijd beschikbaar is voor interactief onderwijs.
 • De nadruk ligt op zelfstudie en actieve voorbereiding voorafgaand aan de cursus.

Literatuur:

 • Arga Paternotte en Jan Buitelaar: “Dit is ADHD”, 1e druk, mei 2013, ISBN 9401404283, € 24,99 via www.bol.com

Alle deelnemers dienen zich op de cursus voor te bereiden door bovenstaand boek volledig door te lezen, een vraag voor de Entreetoets in te sturen over een bepaalde pagina uit het boek en een casus over diagnostiek voor te bereiden.

Docenten: De cursus wordt gegeven door dr. Ellen Fliers en drs. Rob Pereira (kinderartsen sociale pediatrie)

Locatie: Kenniscentrum ADHD bij volwassenen, Carel Reinierszkade 197, PsyQ Haaglanden.

Deze cursus wordt u aangeboden door het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen, PsyQ Haaglanden, psycho-medische programma’s in Den Haag. Meer informatie over het Kenniscentrum vindt u op de website: www.kenniscentrumadhdbijvolwassenen.nl

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!