MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Dagdeel
organisatie
AMC - Congresorganisatie
kosten
basistarief
Gratis
informatie
gebied:
Somatiek
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
3
punten
locatie
Amsterdam UMC - Locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam Zuidoost
☎ +3120 5669 111
overig
26
Mei
2014
AMC - Decentrale Selectie
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Van aanbieder:
AMC - Congresorganisatie
In de omgeving:
Amsterdam Zuidoost

Eén van de onderdelen van de Decentrale Selectie (AMC 2012) vormen de MMI’s. In twee van de drie stations beoordelen koppels (klinicus en student) de geschiktheid van de kandidaten. Een oefensessie zorgt er voor dat de beoordelaars in staat zijn tot een zo objectief mogelijke scoring. In de oefensessie hebben de beoordelaars de gelegenheid te oefenen in een zo realistisch mogelijke situatie.

Daarom nodigen wij u uit voor één van de oefensessies. Na het oefenen beschikt u dan over:

 • kennis van de DC-procedure en de stations;
 • bekendheid met de inhoud van de stations-casuistiek;
 • kennis van gebruikte criteria en normen bij de beoordeling per station;
 • vaardigheid in het gebruik van de scoringsinstrumenten.

Het trainen in koppels van beoordelaars draagt bij aan de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Voor u als opleider, docent of tutor is het bovendien interessant de training te volgen omdat dit een extra gelegenheid biedt om te oefenen met het geven van feedback, c.q. het beoordelen.

Twee stations staan tijdens de training centraal:

 • kritisch redeneren waarin het redeneervermogen en de argumentatie van kandidaten wordt beoordeeld;
 • communicatie waarbij communicatieve vaardigheden van kandidaten wordt getest.

Tijdens de training vindt informatieoverdracht plaats over de stations.

Programma

Voorafgaand aan de oefensessie ontvangt u informatie over de DC-procedure, de MMI’s en de stations. Wij verzoeken u de informatie tot u te nemen.

17.30 uur   Kennismaking tussen koppels, uitleg over observeren, waarderen, interpreteren, toetsen, criteria en normen/weging; oefening observeren & waarderen (eerste indruk)

18.00 uur   Oefenen station Kritisch redeneren

 • voorbereiding koppel: opdracht voor de kandidaat
 • criteria, waarop letten, hoe gesprek aanpassen (inhoud station)
 • onduidelijkheden verhelderen
 • het assessment met de simulatie- studenten (7 minuten)
 • het scoren, ieder voor zich
 • nabespreking: ondervonden problemen, interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, vergelijken scores van koppels en de hele groep.

18.40 uur   Oefenen station Communicatie zoals bij station hierboven.

19.30 uur   Afsluiting: onderlinge afspraken en evaluatie

20.00 uur   Einde

Tijdens de sessies vervullen studenten de rol van DC-kandidaten. Voor het station Communicatie is een acteur/simulatiepatiënt beschikbaar.  

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!