MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Dag
organisatie
NHG
kosten
basistarief
€ 185
informatie
gebied:
Somatiek
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
6
punten
locatie
Nieuwe Buitensociƫteit Zwolle
Stationsplein 1
8011 CW Zwolle
☎ +3138 4260 260
overig
15
Apr
2014
Cursus Astma & COPD voor Praktijkondersteuners en Huisartsen
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Van aanbieder:
NHG
In de omgeving:
Zwolle

Een programma van plenaire lezingen en 5 workshoprondes.

In het voorjaar van 2014 organiseert de CAHAG (COPD en Astma Huisartsen Advies Groep) haar jaarlijks landelijke cursussen voor praktijkverpleegkundigen/ praktijkondersteuners en huisartsen die gerichte zorg bieden aan Astma en COPD patiënten. Mede door de implementatie van zorgprogramma’s voor Astma en COPD is deze zorg nu actueel.

In deze cursus ligt de focus op het gericht verbeteren van de geboden zorg bij astma en COPD in de huisartsenpraktijk Door deze cursus als samenwerkend huisarts en praktijkverpleegkundige/praktijkondersteuner te volgen wordt samen besproken waar verbeterstappen te zetten zijn. De cursus wordt ook dit jaar weer in Amsterdam en Zwolle aangeboden. Het cursusaanbod sluit aan bij de praktijk. Er is aandacht voor actuele en toekomstige ontwikkelingen en er worden praktische handvatten aangereikt om de zorg te optimaliseren.

Er worden workshops aangeboden voor licht gevorderde (LG) en ver gevorderde (VG) praktijkverpleegkundigen/praktijkondersteuners en workshops die met name voor huisartsen (HA) interessant zijn. We bieden een gevarieerd aanbod aan workshops dat het gehele werkveld bestrijkt. De cursus bouwt voort op de cursussen die gegeven zijn in de afgelopen jaren. Wel zijn er ook dit jaar een aantal nieuwe onderwerpen en zijn eerder gegeven workshops geactualiseerd.

Workshops

 • Scharnierconsult, van behandelingsplan naar individueel zorgplan
 • Palliatieve zorg bij COPD
 • Controlebeleid bij astma
 • Zelfmanagement bij Astma en COPD
 • Verfijning diagnostiek middels anamnese én spirometrie
 • Verfijning diagnostiek middels anamnese én spirometrie
 • Longgeluiden
 • Basiskennis astma en COPD
 • Astma bij kinderen
 • Verfijning medicamenteuze therapiebij Astma en allergische rhinitis
 • Verfijning medicamenteuze therapie bij
 • Exacerbatiemanagement
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!