In twee dagen wordt ingegaan op de theoretische achtergronden, de werkwijze en de mogelijkheden van oplossingsgerichte therapie. Er worden technieken en vaardigheden geoefend om deze behandelvorm toe te passen in de hulpverlening met ouderen.

"/>
MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Reeks
organisatie
RINO Amsterdam
kosten
basistarief
€ 385
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Psychologie/-therapie, Ouderengeneeskunde, GGZ & psychiatrie
onderwerp(en):
Alzheimer/Dementie
ICPC:
P
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
12
punten
locatie
Stichting De Plint
Maarten Harpertsz Trompweg 235
3317 NE Dordrecht
☎ +3178 6526 522
overig
23
Apr
2014
Oplossingsgerichte therapie met ouderen
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Op het gebied van:
'Psychologie/-therapie', 'Ouderengeneeskunde' of 'GGZ & psychiatrie'
Van aanbieder:
RINO Amsterdam
In de omgeving:
Dordrecht

Tussen ouderen met psychiatrische problematiek bestaan grote onderlinge verschillen en vaak is er sprake van comorbiditeit. Dit vraagt om maatwerk. De beweging in de gezondheidszorg voor ouderen gaat dan ook steeds meer van diagnosegestuurde zorg, waar het stellen van de diagnose centraal staat, naar diagnoseoverstijgende zorg, waarbij de hulpvraag van de cliënt op de voorgrond staat. Oplossingsgericht werken sluit goed bij deze nieuwe ontwikkelingen aan.

In de hulpverlening aan ouderen is oplossingsgerichte therapie (OT) een nog relatief nieuwe, maar veelbelovende behandelvorm. OT kan beschouwd worden als een vorm van cognitieve gedragstherapie, waarbij de focus niet is op wat er mis is, maar juist op wat er (al) goed gaat. Analyse van problemen is niet noodzakelijk, doelanalyses daarentegen wel: wat wil de cliënt voor het probleem in de plaats?

OT met oudere cliënten kent veel overeenkomsten met de andere doelgroepen. Verschillen worden met name gezien bij ouderen met cognitieve problemen, zoals geheugenproblemen en een gebrekkig ziekte-inzicht. Hierdoor wordt er gewerkt met enkele aanpassingen. Ouderen met een beperkt ziekte-inzicht en moeilijk hanteerbaar gedrag hebben doorgaans moeite om een hulpvraag te formuleren. De hulpvraag wordt hierdoor meestal geformuleerd vanuit de directe omgeving. In instellingen kunnen technieken uit de oplossingsgerichte therapie worden toegepast in de samenwerking en het coachen van het (multidisciplinaire) zorgteam.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!