MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Reeks
organisatie
AMC - Congresorganisatie
kosten
basistarief
€ 700
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Opleiden en presenteren
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
12
punten
locatie
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis - Locatie Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam
☎ +3120 5999 111
overig
10
Apr
2014
Teach the Teacher - START module
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Op het gebied van:
'Opleiden en presenteren'
Van aanbieder:
AMC - Congresorganisatie
In de omgeving:
Amsterdam

De STARTmodule (2 dagen in vaste volgorde) vormt de basis van de didactische professionalisering. In de module neemt u kennis van een groot aantal aspecten van leren op de werkplek. Hierna kunt u naar behoefte gebruik maken van verschillende Verdiepingsmodules. Het Programma Teach the Teacher stelt iedereen die betrokken is bij opleiden op de werkplek in de gelegenheid zich didactisch verder te ontwikkelen. 

Deze module verschaft u de didactische basiskennis en vaardigheden voor opleiden op de werkplek. Naar aanleiding van kenmerkende opleidingssituaties ontwikkelt u uw opleiderscompetenties: leermomenten organiseren, ingaan op vragen van en aan aios, ervaringen nabespreken, feedback geven (KPB) en beoordelen. U neemt uw eigen functioneren als opleider onder de loep. De groep bestaat uit maximaal twaalf deelnemers.

Deze trainingsmodule is ontwikkeld volgens de criteria zoals deze in het kernteam 'Teach the Teacher' zijn vastgesteld:

  • Het faciliteren van professionele didactische ontwikkeling als een ‘life long learning proces’. De opleider kan daarmee zelf de ontwikkeling ter hand nemen;
  • Competenties van opleiders en leden van de opleidingsgroep zijn leidend (van AMC en KNMG), evenals het scholingskader KNMG;
  • De tijdsduur van de module is kort waar het kan en intensief waar nodig (maatwerk en variatie in vorm), laagdrempelig qua toegang;
  • Het aanbod is vraaggestuurd: focus op leervragen van de deelnemers. De STARTmodule wordt voor open inschrijving aangeboden. Groepen die maatwerk willen, kunnen dit -na overleg- krijgen. Ook vindt uitvoering op locatie plaats;
  • Trainingen zijn programmatisch opgebouwd aan de hand van kenmerkende opleidingssituaties;
  • Er wordt een theoretisch kader aangeboden om betekenis te kunnen geven aan ervaringen in de praktijk (evidence based education); evidence wordt zichtbaar gebruikt en toegepast (literatuur);
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!