MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Dag
organisatie
LHV
kosten
basistarief
€ 450
leden
€ 275
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Management
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
6
punten
locatie
Van der Valk Hotel Duiven bij Arnhem A12
Impuls 2
6921 RK Duiven
☎ +3126 3188 888
overig
20
Mei
2014
Tijdmanagement (6 punten)
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Op het gebied van:
'Management'
Van aanbieder:
LHV
In de omgeving:
Duiven

Overheid en zorgverzekeraar stimuleren telkens nieuwe projecten, die bovenop de dagelijks groter wordende stapel werkzaamheden van u als huisarts komen. Bovendien beschikken vele huisartsen over de persoonskenmerken, die hen zo geschikt maken voor hun werk, maar helaas soms goed tijdmanagement belemmeren. Denk bijvoorbeeld aan een (te?) groot verantwoordelijkheidsgevoel. 
In deze workshop wordt een veelheid aan oplossingsrichtingen doorgenomen, variërend van compensatiemethoden voor sommige relevante persoonskenmerken tot praktische aspecten als planning- en prioriteringsmethoden, agenderingstechnieken en communicatieve handigheden. Bovendien kunnen de wetmatigheden onverkort worden toegepast op diverse overlegmodellen, zoals de vergadering.

Programma

 • Inleiding
 • Inventarisatie praktijkvragen en probleemgebieden
 • De persoonlijke invloedsfactor: profiel en normen/waarden-pakket
 • Planning: van doelstellingen via prioritering naar agendering
 • De impact van de juiste volgorde
 • 2 methoden van prioriteren
 • Grote projecten in de agenda (en de vergaderagenda)
 • Realistische inschattingen van tijdsbesteding: tijdschrijven?
 • De Impurgentiematrix: werkwijze en consequenties
 • Omgaan met vele verstoringen
 • Structurering versus "open deur"
 • Aanpak e-mail terreur
 • Vergadertips: het kan vaak twee maal sneller

Leerdoelen

 • Het kunnen analyseren van persoonlijke valkuilen en attentiepunten ten aanzien van werkdruk
 • Inzicht in planningstechnieken en prioritering
 • Inzicht in gesprekstechnieken ter ondersteuning van tijdmanagement
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!