MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Meerdaags
organisatie
Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH)
kosten
basistarief
€ 770
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
12
punten
locatie
NSPOH - Utrecht
Churchilllaan 11
3527 GV Utrecht
☎ +3130 8100 500
overig
13
Mei
2014
Risico- en crisiscommunicatie uitgelicht
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Van aanbieder:
Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH)
In de omgeving:
Utrecht

Risicocommunicatie deel 1 is een introductie in risicocommunicatie bij acute- en niet acute situaties. Theorie, begrippenkaders en factoren in het veld passeren aan de hand van casuïstiek en presentaties de revue. Tevens wordt aandacht besteed aan de multi-culturele aspecten van risicoperceptie en risicoassessment. U maakt zich vaardig in het schrijven van persberichten. Tijdens Praktische mediatraining bij risicocommunicatie (Risicocommunicatie deel 2) leert u van ervaren mediatrainers hoe u uw boodschap helder en doeltreffend voor de camera kunt brengen.

Na afloop van deze module:

  • kent u de begrippenkaders en belangrijkste theoretische achtergronden over risico/crisiscommunicatie
  • kent u de verschillende betrokken actoren en hun rol en verantwoordelijkheden bij risicocommunicatie
  • kent u uw eigen rol en verantwoordelijkheden in het samenspel met actoren bij risico/ crisiscommunicatie (professionals, bestuurders, publiek)
  • bent u zich bewust van multi-culturele aspecten en de risicoperceptie van risico/crisissituaties
  • heeft u enige oefening gehad met verschillende onderdelen van risico/crisis communicatie
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!