MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Dagdeel
organisatie
Zowel NN / UMC St Radboud
kosten
basistarief
Gratis
informatie
gebied:
Somatiek
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
2
punten
locatie
Zorgacademie Aula Radboud UMC
Gerard van Swietenlaan 2
6525 GB Nijmegen
☎ +3124 3614 693
overig
15
Apr
2014
Casusbijeenkomsten - Ervaringsleren complexe ouderenzorg
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Van aanbieder:
Zowel NN / UMC St Radboud
In de omgeving:
Nijmegen

Ouderen en alcohol

Dit betreft een nieuw initiatief van het Zorg voor Ouderen en Welzijn Netwerk Nijmegen (Zowel NN). Het gaat hierbij om een reeks van Casusbijeenkomsten ’Ervaringsleren complexe ouderenzorg’, georganiseerd voor en door ouderen en professionals.

In het eerste deel van de bijeenkomst ligt het accent op informatie over alcoholgebruik van ouderen; wat zijn specifieke aandachtfactoren en risico’s en wanneer is er sprake van problematisch alcoholgebruik of afhankelijkheid.

In het tweede deel gaat u vanuit uw eigen referentiekader en met de (nieuwe) informatie in het achterhoofd in subgroepen een casus met elkaar verkennen; is er sprake van een probleem, wat zou je willen bereiken, wat kom je hierin tegen aan belemmerende en bevorderende factoren en welke tips heb je voor elkaar en voor het netwerk.

Doelgroep: ouderen, huisartsen, (wijk)verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde, geriaters en overige belangstellenden. 

Doelstellingen:

  1. Professionals formeel en informeel met elkaar in contact brengen rond geschiedenissen van kwetsbare ouderen, die gebruik hebben gemaakt van welzijn- en zorgvoorzieningen, zodanig dat daar achteraf lering uit te trekken is.
  2. De vertegenwoordigers van instellingen ervaren zo wat knelpunten in de zorg en welzijnsvoorzieningen zijn en kunnen samen met de doelgroep oplossingen bedenken die vervolgens in het 100netwerk kunnen worden geïmplementeerd. In die zin betreft het een borging van de onderdelen communicatie, probleemverkenning en samenhangend oplossingen genereren van het 100 netwerk.
  3. Professionals en ouderen kunnen uitwisselen (‘netwerken’) over kwaliteit van zorg en welzijn en elkaar feedback geven n.a.v. de gepresenteerde casus of andere casus. Dit heeft een onderwijsdoelstelling: professionals leren van elkaar en de patiënt, hetgeen de afstemming van de dienstverlening in zorg en welzijn in de dagelijkse praktijk van het netwerk kan verbeteren.
  4. Door gezichten te leren kennen, willen we de communicatie tussen netwerkleden ook verbeteren.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!