MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 3 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 599
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Ouderengeneeskunde, Algemeen & overig
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
3
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Werken in de eerste lijn
Accreditatie Periode: 30-11-2017 t/m 30-11-2019
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Ouderengeneeskunde' of 'Algemeen & overig'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

De meeste oudere mensen blijven steeds langer thuis wonen, ook al ontstaan er ingewikkelde problemen als dementie, de ziekte van Parkinson of blindheid. Specialisten ouderengeneeskunde (SO) werken steeds vaker daar waar de meeste ouderen met complexe problemen zijn: in de thuissituatie! Veel SO’s vinden de eerste lijn een erg leuke, maar ook ingewikkelde uitdaging. Niet alleen is het lastig om op de verschillende organisatie- en financieringsvormen zicht te krijgen, ook kan de eerstelijnspraktijk zelf weerbarstig zijn. De samenwerking met huisartsen en praktijkondersteuners is bijvoorbeeld niet altijd vanzelfsprekend.

Deze cursus beoogt de SO met interesse voor werken in de eerste lijn inzicht te geven in de verschillende mogelijkheden om aan de slag te gaan in de patiëntenzorg en benoemt aandachtspunten voor de dagelijkse praktijk, zodat de SO na het volgen van deze cursus meer handvatten heeft om daar te gaan werken waar diens inzet het meest gevraagd gaat worden.

Na het volgen van deze cursus kunt u:

  • de structuur van de eerste lijn toelichten: welke organisatievormen, welke medewerkers er te vinden zijn.
  • de belangrijkste verschillen opnoemen tussen de werkwijze van een huisarts en die van een specialist ouderengeneeskunde.
  • concrete aanknopingspunten benoemen om morgen stappen te kunnen ondernemen om in de eerste lijn te gaan werken.
  • een aantal organisatorische/bedrijfsmatige aspecten benoemen waar elke specialist ouderengeneeskunde die een zelfstandige praktijk wil beginnen mee te maken krijgt en zich een idee over moet vormen.
  • omschrijven welke vorm u als specialist ouderengeneeskunde kunt kiezen om in de eerste lijn te gaan werken en dit ook gefinancierd te krijgen.

Deze cursus bestaat uit een module en een eindtoets.

Inhoud

- Inleiding
- Zorgprogramma’s
- De eerste lijn
- De organisatie van de huisartsen
- Organisatie patiëntenzorg
- Zorg voor kwetsbare ouderen in Nederland
- Het identificeren van kwetsbare ouderen in een gebied
- Financierings- en organisatiemogelijkheden voor een SO in de eerste lijn
- De SO als zelfstandig ondernemer
- De toekomst

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!