MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 6 uur
organisatie
ABCDE-SIM B.V.
kosten
basistarief
€ 150
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, Overig
categorie(ën):
Spoed Eisende Hulp
onderwerp(en):
AED/BLS/ALS/reanimatie
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
6
punten
abonnement
e
learning
abcdeSIM
Accreditatie Periode: 27-11-2017 t/m 10-04-2020
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Spoed Eisende Hulp'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

De ‘ABCDE’-methode is een internationaal geaccepteerde benaderwijze van SEH-patiënten en vormt steeds meer de hoeksteen van de opvang ernstige zieke patiënten. Het acroniem ABCDE geeft de volgorde van evaluatie en resuscitatie: Airway, Breathing, Circulation, Disability en Exposure. Bij elke patiënt, maar met name bij patiënten met multipathologie biedt dit steun en geeft het richting aan de initiële opvang, resuscitatie en stabilisatie.

Door gebruik te maken van Serious Gaming technologie wil het abcdeSIM het onderwijs in de spoedeisende geneeskunde op een kosteneffectieve manier verbeteren. In een online realistische virtuele spoedeisende hulp omgeving worden cursisten/spelers uitgedaagd om ernstige zieke patiënten te behandelen. Bij virtuele patiënten zijn fouten niet fataal maar juist leermomenten. Er worden acuut en ernstig zieke patiënten binnengebracht en de cursist leert de gezondheidstoestand van elke patiënt snel en accuraat inventariseren en op volgorde van prioriteit te resusciteren en te stabiliseren (met behulp van de ABCDE-methode). Voor optimale effectiviteit van de online training is het essentieel dat de cursist de stress en tijdsdruk voelt die een belangrijk onderdeel zijn van echte patiënten zorg.

Serious Gaming technologie geeft ons niet alleen de mogelijkheid om een dergelijke immersie te creëren maar ook de mogelijkheid om verschillende ziektebeelden in relatief korte tijd te trainen.

Voordat de cursist toegang krijgt tot de virtuele spoedeisende hulp wordt een e-learning gevolgd waarin de principes van de ABCDE-methode worden geleerd. Deze e-learning wordt afgesloten met een examen. Door deze combinatie van leermethoden is de virtuele trainingstijd het meest effectief. G1 zicht zich op het trainen van competenties voor ziekenhuis artsen, G2 zicht zich op het trainen van competenties voor huisartsen.

In 2009 verscheen het rapport van de IGZ werkgroep Kwaliteitsindeling SEH “Spoedeisende hulp: Vanuit een stevige basis”. In dit rapport, welke in december 2009 is aangeboden aan de Tweede Kamer, worden de basiskwaliteitseisen voor een arts werkzaam op de spoedeisende hulp beschreven. De directe aanleiding hiervoor vormde de constateringen uit het IGZ-rapport van 2004 naar de toegankelijkheid en kwaliteit van de Nederlandse SEH afdelingen. Overal in Nederland is er bij de artsen werkzaam op de spoedeisende hulp gebrek aan kennis en ervaring in de opvang van acuut zieke patiënten.

Ten aanzien van de deskundigheidseisen stelt de IGZ dat een arts moet voldoen aan een lijst competenties zoals aangegeven in het rapport waaronder vaardigheden in de zogenaamde ‘ABCDE’-methode. Dit betekent dat de instelling een onderwijsprogramma moet aanbieden waarin de genoemde competenties in basisniveau worden geleerd en getoetst alvorens van een arts verwacht mag worden dat deze verantwoorde zorg kan bieden aan acute zieke en SEH patiënten. Dus voor de eerste dienst. In de komende jaren zal verscherpte toezicht zijn op deze eisen voor spoedeisende hulpen.

De ABCDE-game wordt ontwikkeld in een samenwerking tussen ervaren clinici in onder andere het Erasmus MC, de games ontwikkelaars bij IJsfontein en de afdeling Technische Geneeskunde van de TU Twente.

Deze module is ontwikkeld in samenwerking met SBOG, Huisartsenopleiding Nederland en NHG.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!