MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 599,00
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Farmacologie, Wet- en regelgeving
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Diergeneesmiddelen in de apotheek (apotheekhoudend)
Accreditatie Periode: 31-07-2017 t/m 31-07-2018
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Farmacologie' of 'Wet- en regelgeving'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Deze cursus is onderdeel van een pakket voor apotheekhoudende huisartsen.

In de eerste instantie is de dierenarts degene die een medicijn aan de houder van het dier aflevert of zelf aan het dier toedient. De dierenarts is ook de apotheker. De meeste diergeneesmiddelen worden via de dierenarts verstrekt. Het komt echter wel eens voor dat er in de apotheek een recept wordt aangeboden van een dierenarts. Dit kan een recept zijn voor een diergeneesmiddel of voor een humaan geneesmiddel bestemd voor een dier.

De apotheker is onder voorwaarden bevoegd om een geneesmiddel voor een dier af te leveren. Welke voorwaarden dat zijn worden behandeld in deze cursus.

Verder worden in  deze cursus de specifieke aspecten die voor de apotheker van belang zijn bij het verstrekken van diergeneesmiddelen behandeld. Ook wordt er kort aandacht besteed aan het bereiden van diergeneesmiddelen in de apotheek.

Na afloop van deze cursus:

  • kunt u uitleg geven over het juridisch kader omtrent het afleveren van diergeneesmiddelen in de apotheek.
  • weet u welke categorieën diergeneesmiddelen er zijn en welke eisen er aan de verschillende categorieën worden gesteld.
  • kunt u inschatten in welke gevallen een apotheker een diergeneesmiddel of een humaan geneesmiddel mag verstrekken voor toediening aan een dier.
  • kunt u de eisen die worden gesteld aan een recept voor een diergeneesmiddel benoemen.
  • weet u wanneer u geen geneesmiddel voor een dier mag afleveren.
  • kunt u alternatieven voor geneesmiddelen bespreken in samenwerking met de dierenarts.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!