MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 599
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
GGZ & psychiatrie
onderwerp(en):
Alzheimer/Dementie
ICPC:
P
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Medicatie bij (neuro)psychiatrische en cognitieve stoornissen bij dementie
Accreditatie Periode: 06-09-2017 t/m 06-09-2019
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'GGZ & psychiatrie'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Voordat de medicamenteuze behandeling van verschillende symptomen van dementie aan bod komt, wordt eerst ingegaan op de farmacokinetiek en farmacodynamiek op oudere leeftijd. De medicamenteuze behandeling van dementie richt zich enerzijds op beïnvloeding van angst, depressie, wanen, hallucinaties en probleemgedrag (samengevat onder de noemer neuropsychiatrische symptomen). In dit kader is er een deze cursus tevens aandacht voor het serotonerg delier, serotonerg syndroom en het maligne neurolepticumsyndroom. Anderzijds richt de behandeling zich op beïnvloeding van de cognitieve stoornissen en hun gevolgen bij de dementie (de zogenoemde antidementiemiddelen). Tot slot kijken worden nieuwe therapeutische ontwikkelingen bij dementie belicht. De cursus is opgedeeld in twee modules.

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u de indeling van de psychofarmaca geven en kunt u de psychofarmaca adequaat toepassen bij mensen met dementie in de dagelijkse praktijk in het verpleeghuis en in de eerste lijn.
  • bent u op de hoogte welke veranderingen psychofarmaca kunnen ondergaan door de farmacokinetische en farmacodynamische veranderingen op oudere leeftijd.
  • bent u thuis in de meest voorkomende bijwerkingen van de verschillende soorten psychofarmaca.
  • kunt u symptomen van het anticholinerg delier, het serotonerg syndroom, het maligne neurolepticumsyndroom en de tardieve dyskinesie benoemen.
  • kunt u bij de neuropsychiatrische symptomen bij dementie zoals angst, depressie, wanen, hallucinaties en probleemgedrag zo nodig psychofarmaca voorschrijven.
  • kunt u de middelen gericht op cognitieve problemen bij dementie benoemen.

Inhoudsopgave

Module 1 – Fysiologie van ouderen en psychofarmaca
Inleiding
Farmacokinetiek en farmacodynamiek op oudere leeftijd
Farmacokinetische veranderingen
Farmacodynamische veranderingen
Psychofarmaca
Benzodiazepinen
Antidepressiva
Antipsychotica

Module 2 – Toepassing van de medicatie
Toepassing psychofarmaca bij neuropsychiatrische symptomen van dementie
Psychofarmaca bij de ziekte van Alzheimer
Psychofarmaca bij vasculaire dementie, Lewy body-dementie en de frontotemporale dementie
Toepassing antidementiemiddelen
Ziekte van Alzheimer
Antidementiemiddelen bij vasculaire dementie, Lewy body-dementie en de frontotemporale dementie
Nieuwe therapeutische perspectieven voor de ziekte van Alzheimer
Literatuur

Eindtoets

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!