MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 3 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 599
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Gastro-enterologie, Verpleegkunde
ICPC:
D, T
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
3
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Voedingssondes in het verpleeghuis
Accreditatie Periode: 27-05-2017 t/m 27-05-2019
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Gastro-enterologie' of 'Verpleegkunde'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Sondevoeding krijgt weinig aandacht in de artsenopleiding. Het inbrengen van sondes en toedienen van sondevoeding wordt in de praktijk meestal aan verpleegkundigen en verzorgenden overgelaten. Diëtisten adviseren over het soort voeding, over de hoeveelheid voeding en over de wijze van toediening. Sondevoeding is echter een medische behandeling. Een behandeling die veel complicaties en ethische dilemma’s kent. Daarom moeten artsen goed op de hoogte zijn van alle ins en outs van sondevoeding. Helaas wordt er naar sondes en sondevoeding weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan. Aanbevelingen hoe te handelen komen daarom vooral voort uit ‘best practices’.

Het stoppen van eenmaal ingezette sondevoeding als deze geen zinnig doel meer heeft, is weer een verhaal apart en levert veel emoties op bij de familieleden/mantelzorgers. Zeker in een land waar mensen van verschillende culturele achtergrond met elkaar samenleven.

Deze cursus gaat over de verschillende technieken van enterale (sonde-)voeding, over de indicaties, over de complicaties die kunnen optreden en ook over de ethische dilemma’s, die zeker in het verpleeghuis veelvuldig aan de orde zijn.

Deze cursus bestaat uit drie modules en een eindtoets.

Na het volgen van deze cursus kunt u:

  • de verschillende typen neusmaagsondes beschrijven.
  • een neusmaagsonde inbrengen en uitleggen hoe u controleert of een sonde juist geplaatst is.
  • de complicaties opsommen die zich kunnen voordoen bij het gebruik van een neusmaagsonde.
  • verschillende typen PEG-sondes beschrijven.
  • vertellen welke PEG-sondes u zelf kunt vervangen en verwijderen.
  • omgaan met de meest voorkomende problemen (lekkage, infectie, verstopping) bij het gebruik van een sonde.
  • een basale verhandeling houden over sondevoeding.
  • de ethische dillema’s omschrijven die zich kunnen voordoen bij sondevoeding.
  • uitleggen waar u op moet letten in de besluitvorming rond het starten en stoppen van sondevoeding.

INHOUDSOPGAVE

Module 1 - De neusmaagsonde

Inleiding
De historie van enterale voeding
De neusmaagsonde
• Indicaties
• Contra-indicaties
Materialen
Andere typen sondes
Het inbrengen van een neusmaagsonde
Complicaties

Module 2 - De PEG-sonde

De PEG-sonde
Typen PEG-sondes
Indicaties/contra-indicaties
Het inbrengen van een PEG-sonde
PRG-sonde (Percutane Radiologische Gastrostomie)
Verzorging van de gastrostomie direct na endoscopische plaatsing
Complicaties
Het wisselen van een sonde: methoden
Dagelijkse zorg rondom een PEG-sonde
Mondzorg

Module 3 - Sondevoeding en geneesmiddelen toediening via de sonde

Sondevoeding
Methoden van toediening: continu, intermitterend, bolus
Complicaties van sondevoeding
Refeedingsyndroom
Een prijzige aangelegenheid
Geneesmiddelen via de sonde
Ethische dilemma’s
Literatuur
Websites

Eindtoets

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!