MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 1 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 599
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Communicatietechniek, Opleiden en presenteren
onderwerp(en):
Samenwerking
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
1
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Het feedbackgesprek
Accreditatie Periode: 23-11-2015 t/m 23-11-2017
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Communicatietechniek' of 'Opleiden en presenteren'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Deze cursus maakt onderdeel uit van tweeluik over verschillende typen personeelsgesprekken: 

  • het feedbackgesprek
  • het beoordelingsgesprek en het functioneringsgesprek

Het doel en de structuur van het feedbackgesprek enerzijds, en functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek anderzijds verschillen wezenlijk van elkaar. Dit is de reden waarom ze in twee afzonderlijke cursussen behandeld zullen worden. De cursussen hangen in zoverre samen, dat een consistent personeelsbeleid alleen gevoerd kan worden als medewerkers via alle drie de typen gesprekken regelmatig feedback ontvangen over hun prestaties.
Dit moet al gebeuren vanaf de eerste werkdag waarop direct een startgesprek gehouden zou moeten worden. Het startgesprek is een relatief eenvoudig gesprekstype, dat in deze cursus over feedback meegenomen wordt.

In deze cursus komt het feedbackgesprek aan de orde. Feedback betekent terugkoppeling. Het begrip ‘gedrag’ staat in de regels van feedback centraal. Gedrag houdt altijd een boodschap in, en die is vaak veelzeggender en onthullender dan wat mensen zeggen…

Na afloop van deze cursus:

  • kan de huisarts het doel van een feedbackgesprek benoemen.
  • bent u bekend met de regels van feedback.
  • weet u hoe u kritiek kunt geven zonder agressief over te komen.
  • weet u dat u bij feedback het gewenste gedrag duidelijk moet benoemen.
  • weet u welke effecten u van een feedbackgesprek kunt verwachten.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!