MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 599
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Management, ICT & eHealth, Wet- en regelgeving
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Dossierplicht voor huisartsen
Accreditatie Periode: 30-11-2015 t/m 30-11-2017
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Management', 'ICT & eHealth' of 'Wet- en regelgeving'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Iedere huisarts heeft de plicht een dossier bij te houden met daarin de medisch relevante informatie van zijn patiënten. Van veel informatie is zonder meer duidelijk dat die in een medisch dossier hoort. Het wordt lastiger om een keuze te maken bij informatie die misschien niet alledaags is of ogenschijnlijk niet van belang.

In deze cursus wordt inzicht gegeven in de eisen die aan een dossier en de inhoud ervan worden gesteld. Daarna komen verschillende valkuilen en missers aan bod die verhelderend zijn bij de vraag naar de omvang van de dossierplicht en van de daarbij horende rechten van de patiënt. Ook de bewaartermijn en mogelijke uitzonderingen vormen een onderdeel van de cursus, evenals de vraag wie verantwoordelijk is voor de inhoud van het dossier. Hoe bewaar je een medisch dossier? Welke informatie mag worden uitgewisseld met andere zorgverleners en hoe doe je dat?
Daarna komen de rechten van de patiënt aan bod, zoals het inzagerecht, recht om het dossier aan te passen of te laten vernietigen en het recht op informatie.

Na het doorlopen van de cursus:

 • kent u de wettelijke basis van de dossierplicht.
 • weet u wat er minimaal in het dossier moet worden vastgelegd.
 • kunt u zelfstandig de vraag beantwoorden of informatie wel of niet in het dossier hoort (al dan niet met behulp van bronnen).
 • kent u de rechten van uw patiënten met betrekking tot het dossier.
 • kent u de beperkingen bij overdracht van informatie uit het dossier.
 • weet u waar u overige zaken kunt opzoeken die met het dossier te maken hebben.

Auteur 

Mr. R.H.M. de Leeuw: Mr. Roel de Leeuw is jurist, met specialisatie in het gezondheidsrecht (patiëntenrechten). Hij is op dit moment werkzaam in het klachtenmanagement in de zorg als klachtenfunctionaris, als ambtelijk secretaris van klachtencommissies en als lid en voorzitter van klachtencommissies. In het recente verleden is hij juridisch medewerker geweest bij de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) waarbij hij de organisatie en de leden van juridisch advies voorzag op het gebied van levenseindebeslissingen en contacten onderhield met verschillende organisaties die met levenseindebeslissingen te maken hebben.

Inhoudsopgave

 • Inleiding
 • Inhoud van het dossier
 • Andere wetgeving van toepassing op het dossier
 • Eigendom van en verantwoordelijkheid voor het dossier
 • Dossiervoering in de solopraktijk en in een instelling
 • Bewaren van het dossier
 • Bewaartermijn
 • Vernietiging van een dossier
 • Overdracht van het dossier
 • Beëindiging praktijk
 • Het beroepsgeheim
 • Toestemmingsvereiste
 • Rechten van de patiënt met betrekking tot het medisch dossier 
 • Vernietiging op verzoek van de patiënt
 • Inzage
 • Afschrift
 • Wijziging van gegevens in het dossier
 • Rechten van de patiënt in relatie tot diens leeftijd
 • Vertegenwoordiging van wilsonbekwame patiënten
 • Uitoefenen van patiëntenrechten na overlijden
 • Interessante zaak
 • Evaluatie
 • Ten slotte
 • Literatuuroverzicht
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!