E-learning
3
Cardiologie & meer
€ 599,-
Commercieel
 
CME-Online / E-WISE Nederland
CME-Online - Cardiovasculair Risicomanagement
Accreditatie Periode: 27-07-2016 t/m 27-07-2018
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Cardiologie' of 'Interne geneeskunde'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Als huisarts ziet u uw patiënten meestal al voordat er sprake is van cardiovasculaire morbiditeit. U bent daarom de aangewezen persoon voor het screenen van de patiënten die bij u op het spreekuur komen. Door het herkennen van uw risicopatiënten, het opstellen van een risicoprofiel en het inzetten van een gerichte (preventieve) behandeling, kunt u de cardiovasculaire morbiditeit en sterfte in uw praktijk aanzienlijk verminderen. 

In deze cursus zullen aan de hand van de NHG-Standaard ‘Cardiovasculair risicomanagement’ de risicofactoren voor hart- en vaatziekten (HVZ) besproken worden. Omdat de CBO-richtlijn gelijk is aan de NHG-Standaard wordt in deze cursus verder alleen over de NHG-Standaard gesproken. De onderwerpen diabetes mellitus, hypertensie, reumatoïde artritis en dislipidemie en de bijbehorende behandelingen zullen uitgebreid aan bod komen. Voor het vormgeven van uw consulten is de NHG-Standaard ‘Het PreventieConsult’ (2011) leidend.

Na het doorlopen van de cursus:

  • herkent u risico-patiënten voor cardiovasculaire aandoeningen.
  • kunt u bij hen een cardiovasculair risicoprofiel opstellen.
  • kunt u aan de hand van de risicoschatting een op de patiënt toegesneden behandeladvies opstellen waarbij u rekening houd met eventuele comorbiditeit.
  • voert u een adequaat medicamenteus en niet-medicamenteus beleid bij een verhoogd cardiovasculair risico.
  • bent u op de hoogte van de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement uit 2012.
  • heeft u een stappenplan gemaakt om deze wijzigingen te implementeren in uw praktijk.
Overige Informatie
Met het abonnement voor huisartsen kan de abonnee met het cursusaanbod maximaal 25 accreditatiepunten per abonnementsjaar behalen. Een abonnement kost per huisarts € 599,- per jaar.
Abonnement
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!