MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 3 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 599
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Chirurgie
onderwerp(en):
Obesitas
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
3
punten
abonnement
e
learning
{*} CME-Online - Bariatrie bij morbide obesitas
Accreditatie Periode: 18-6-2015 t/m 17-6-2017
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Chirurgie'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

In 2010 is de NHG-Standaard Obesitas verschenen. Obesitas veroorzaakt immers een verhoogd risico op mortaliteit en morbiditeit en een afname van kwaliteit van leven: de reden dat de NHG diagnostiek en behandeling van obesitas tot het takenpakket van de huisarts rekent. Uitdrukkelijk wordt er in deze standaard aandacht gegeven aan de groep obese kinderen. Niet alleen omdat obesitas bij kinderen steeds vaker voorkomt, maar ook omdat obese kinderen een aanzienlijk risico hebben op psychische en lichamelijke ziekten en zij in de toekomst vaak obese volwassenen zullen worden. De diagnostiek en behandeling zullen dus al op jeugdige leeftijd moeten aanvangen.

Alhoewel overgewicht bij kinderen vaak niet herkend wordt door de huisarts, is dat bij obesitas meestal wel het geval. Herkennen is één, maar bespreekbaar maken is twee; dat vinden veel huisartsen nog niet zo gemakkelijk. Ze groeien er wel overheen, het kind krijgt een negatief stempel: allerlei redenen om het overgewicht maar niet ter sprake te brengen. De standaard is heel erg duidelijk: alle kinderen die obees ogen hebben recht op diagnostiek, ongeacht waarvoor ze op het spreekuur komen!

In deze cursus worden handvatten aangereikt om het de huisarts gemakkelijker te maken bij het diagnosticeren, onderzoeken en behandelen van obesitas bij kinderen. De NHG-Standaard Obesitas wordt besproken voor zover deze betrekking heeft op kinderen. Ook wordt er uitgebreid stilgestaan bij de praktijk: hoe ga ik de opgedane kennis in de alledaags praktijk toepassen? Hiervoor wordt gebruik gemaakt van theorie, casuïstiek en reflectie op het eigen handelen en denken.

Na het doorlopen van deze cursus:

  • hebt u uw kennis over de prevalentie, diagnostiek, behandeling en verwijzing van morbide obese volwassenen aangevuld
  • bent u extra alert op het herkennen van morbide obesitas en de bijbehorende comorbiditeit 
  • bent u zich meer bewust van uw eigen gevoelens en weerstanden betreffende morbide obese patiënten en bariatrische chirurgie
  • bent u in staat om morbide obesitas op een voor u en de patiënt prettige manier bespreekbaar te maken
  • neemt u de patiënt met extreem overgewicht serieus en hebt u inzicht in de impact die morbide obesitas heeft op zijn (haar) leven 
  • hebt u uw definitie van een succesvolle behandeling van morbide obesitas aangepast
  • bent u in staat de voor- en nadelen van bariatrie met de patiënt te bespreken
  • bent u in staat de patiënt in te lichten over de inhoud en het nut van het intensieve multidisciplinaire traject voor en na de ingreep 
  • hebt u een duidelijk beeld over de verwijsmogelijkheden voor bariatrie in uw werkgebied
  • hebt u uw kennis over de levenslange controles van patiënten na een bariatrische ingreep aangevuld

Dit nascholingsprogramma is ontwikkeld in samenwerking met drs. Françoise Langens, huisarts te Amersfoort en gespecialiseerd in obesitas bij kinderen en volwassenen.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!