MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 1 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 599,00
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
Longziekten, Algemeen & overig
onderwerp(en):
COPD/Astma
ICPC:
A, R
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
1
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Astma bij schoolkinderen
Accreditatie Periode: 17-11-2019 t/m 17-11-2021
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Longziekten' of 'Algemeen & overig'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

De diagnose astma is een klinische diagnose. Deze diagnose kan gesteld worden bij herkenning van een karakteristiek patroon van terugkerende symptomen, waar geen andere verklaring voor is.
Astma bij kinderen komt veel voor. Het is de meest voorkomende chronische aandoening bij kinderen: in Nederland hebben we het dan over 85.000 kinderen met astma.

Zowel voor de kwaliteit van leven van het kind en de ouders/verzorgers als voor de kosten van de zorg is het belangrijk om de behandeling van astma bij kinderen te optimaliseren. Het is hierbij van belang om astma tijdig te diagnosticeren, adequaat te behandelen en regelmatig te controleren. Astma op kinderleeftijd hoeft niet te leiden tot astma op latere leeftijd. In de praktijk wordt gezien dat ruim een derde van alle kinderen jonger dan 6 jaar één of meerdere periodes met expiratoir piepen (episodisch expiratoir piepen, ‘episodisch piepen’ in de rest van de cursus) doormaakt. Dit zal vaak aansluitend aan virale bovenste luchtweginfecties zijn.

Op de leeftijd van 6 jaar zal meer dan de helft van deze kinderen klachtvrij zijn. Bij tweederde van de kinderen bij wie de diagnose astma is gesteld op de leeftijd van 6 jaar of ouder, verdwijnen de symptomen en klachten vóór of rond de puberteit. Bij de helft van deze groep treden later echter opnieuw klachten op. Deze cursus richt zich op kinderen die ouder zijn dan 6 jaar.

Na het volgen van deze cursus kunt u:

  • de factoren benoemen die een rol spelen bij het ontwikkelen van astma.
  • op basis van relevante symptomen en aanwijzingen kinderen met een vermoeden van astma diagnosticeren.
  • het stappenplan van de medicamenteuze behandeling van astma bij (school)kinderen beschrijven.
  • de niet-medicamenteuze adviezen die u kunt geven opnoemen.
  • aangeven hoe te handelen bij acuut ernstige astma.
  • het controle- en verwijsbeleid bij astma uiteenzetten.

Inhoudsopgave

Module
Inleiding
Epidemiologie
Pathofysiologie
Diagnostiek
De anamnese
Lichamelijk onderzoek
Aanvullend onderzoek
Differentiaaldiagnose
Behandeling
Vergoeding en begeleiding
Niet-medicamenteuze behandeling
Medicamenteuze behandeling
Uitgangspunten
Toedieningsvorm
Geneesmiddelen
Stappenplan
Samenvattend
Controles
Monitoring en zelfbehandeling
Acute ernstige benauwdheid
Verwijzing
Samenwerking eerste en tweede lijn
Evaluatie
Literatuur

Eindtoets

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!