MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2,5 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 599,00
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
Ouderengeneeskunde, Longziekten, Algemeen & overig
onderwerp(en):
Revalidatie
ICPC:
A, R
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
2,5
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Geriatrische COPD-revalidatie
Accreditatie Periode: 13-11-2019 t/m 13-11-2021
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Ouderengeneeskunde', 'Longziekten' of 'Algemeen & overig'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

COPD is een chronische, meestal progressieve aandoening van de luchtwegen die gepaard gaat met een hoge ziektelast, zorgkosten en mortaliteit. COPD is bovendien wereldwijd en ook in Nederland een groeiend probleem met stijgende morbiditeits- en mortaliteitscijfers, met name onder ouderen.

Acute exacerbaties, die gedefinieerd zijn als een acute toename van de respiratoire symptomen waarvoor behandeling en/of ziekenhuisopname geïndiceerd is, hebben belangrijke klinische gevolgen, waaronder een negatief effect op de kwaliteit van leven, de functionele status en de prognose van patiënten. In Nederland worden jaarlijks 30.000 mensen met COPD opgenomen in het ziekenhuis vanwege een exacerbatie, waarvan de helft heropnamen; 20% van deze patiënten wordt binnen datzelfde jaar drie of meer keer opgenomen. Vooral oudere patiënten met COPD leveren tijdens een ziekenhuisopname veel in aan conditie, spierkracht en functionaliteit. Binnen de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is een specifiek COPD-revalidatieprogramma ontwikkeld voor deze groep kwetsbare, vaak minder belastbare, oudere patiënten met (zeer) ernstig COPD: het zorgpad GRZ-COPD.

Het zorgpad GRZ-COPD is een wetenschappelijk bewezen revalidatieprogramma dat de gezondheidsstatus van oudere patiënten met COPD verbetert en het aantal nieuwe longaanvallen vermindert. Het zorgpad GRZ-COPD richt zich op een brede, patiëntgeoriënteerde, interdisciplinaire aanpak en een goede samenwerking tussen patiënt en zorgverleners uit de gehele keten. Op basis van een gestandaardiseerd assessment stelt het behandelteam, in samenspraak met de patiënt, een modulair ingericht behandelprogramma samen, dat voor iedere patiënt uniek is.

Dit persoonsgerichte programma richt zich op persoonlijke doelen op het gebied van de lichamelijke en de functionele status met daarnaast veel aandacht voor een optimaal zelfmanagement van de patiënt en zijn/haar naasten. In het programma wordt ook op maat aandacht gegeven aan palliatieve zorgaspecten, aangezien de prognose van deze patiënten vaak beperkt is. Algemeen doel van het zorgpad GRZ-COPD is het verbeteren van de kwaliteit van leven en het voorkomen van complicaties, zoals heropnames en frequente exacerbaties.

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

Na het volgen van deze cursus:

  • heeft u inzicht in de epidemiologie, etiologie, diagnostiek en de ernststadia van COPD.
  • kunt u de gezondheidsstatus (symptoomlast, functionaliteit, psychosociaal functioneren, zelfmanagement en kwaliteit van leven) van patiënten met COPD bepalen.
  • kunt u omschrijven hoe u een breed assessment kunt uitvoeren waarmee de specifieke problematiek van de patiënt met ernstig COPD goed en volledig in kaart wordt gebracht.
  • weet u hoe u binnen de GRZ een multidisciplinair COPD-revalidatieprogramma kunt ontwikkelen en implementeren.
  • kunt u de meest voorkomende succesfactoren en knelpunten voor het opzetten van een GRZ-COPD-programma, zowel binnen uw organisatie als in de keten, benoemen.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!