MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 1 uur
organisatie
GGZ Ecademy
kosten
basistarief
Onbekend
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Wet- en regelgeving, GGZ & psychiatrie, Verslavingszorg
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
1
punten
abonnement
e
learning
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
Accreditatie Periode: 3-1-2020 t/m 2-1-2022
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Wet- en regelgeving', 'GGZ & psychiatrie' of 'Verslavingszorg'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

De Wet meldcode helpt je om zorgvuldig en adequaat te handelen als je signalen opvangt van huiselijk geweld of kindermishandeling. De kindcheck is een onderdeel van die meldcode. Hij geldt voor alle professionals waarvoor ook de Wet Meldcode geldt.

De kindcheck verplicht je om in bepaalde gevallen uit te zoeken of een cliënt of patiënt de zorg heeft voor minderjarige kinderen, en zo ja, of die kinderen daar veilig kunnen opgroeien. De kindcheck doe je bij volwassen cliënten die in een (medische) situatie verkeren die minderjarige kinderen ernstige schade kan berokkenen. Dus ook als je alleen met volwassenen werkt, ben je verantwoordelijk voor het signaleren van kindermishandeling.

De kindcheck gaat over ‘oudersignalen’: ook als je het kind niet ziet of niets aan het kind ziet, kun je je afvragen of een kind veilig is bij zijn ouders. Als professional werkzaam in de ggz en verslavingszorg ben je in de unieke positie om dergelijke signalen op te vangen en vervolgens met je cliënt in gesprek te gaan over zijn of haar kinderen. Op deze manier kan de kindcheck helpen ernstige schade te voorkomen die bij kinderen kan ontstaan door de situatie waarin de ouder of opvoeder zich bevindt.

In deze cursus leer je aan de hand van interactieve opdrachten en praktijkgerichte video’s wat de kindcheck inhoudt, waarom het belangrijk is dat je die uitvoert en hoe je dat doet. Je krijgt handvatten voor het vragen naar kinderen en naar de opvoeding. De cursus bevat een uitgebreide bibliotheek met aanvullende informatie over de kindcheck en hulpmiddelen om de kindcheck uit te voeren.

In deze cursus wordt gewerkt aan:

 • Kennis:
  • Wat de kindcheck inhoudt.
  • Wat oudersignalen zijn.
  • Wanneer een kindcheck uit te voeren.
  • Wat opvoederschap inhoudt.
  • Wat veiligheid inhoudt.
  • Welke stappen te nemen als er zorgen zijn.
 • Houding:
  • Bewustzijn dat bepaalde situaties van ouders schadelijk kunnen zijn voor de ontwikkeling van kinderen.
  • Erkennen van taken en verantwoordelijkheden voor het signaleren van deze problemen.
  • Voor het bespreken van het opvoederschap van volwassen cliënten.
 • Vaardigheden:
  • Herkennen oudersignalen.
  • Kunnen vragen naar aanwezigheid van minderjarige.
  • Kunnen doorvragen op de opvoedingssituatie van de cliënt.
  • Kunnen beoordelen of een situatie acuut onveilig is voor kinderen.
  • Bevindingen vastleggen in het dossier.
  • Gepaste actie ondernemen.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!