MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 1495,00
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
Farmacologie, GGZ & psychiatrie, Algemeen & overig
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Antidepressiva onder de loep: effectiviteit (apotheekhoudend)
Accreditatie Periode: 1-11-2019 t/m 31-10-2020
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Farmacologie', 'GGZ & psychiatrie' of 'Algemeen & overig'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Deze cursus is het vervolg op de cursus ‘Antidepressiva onder de loep: introductie in de depressieve stemmingsstoornissen’. In deze en andere verdiepingscursussen zal nader worden ingegaan op effectiviteit (huidige cursus), bijwerkingenprofielen, switchen, combineren en afbouwen van antidepressiva. In een casusbespreking komt klinisch redeneren aan de orde om tot een optimale behandeling voor de individuele patiënt te komen.

Tijdens het doorlopen van de cursusreeks ‘Antidepressiva onder de loep’ zult u uitgebreid de mogelijkheid krijgen om uw inzichten met betrekking tot antidepressiva en depressieve stemmingsstoornissen te toetsen aan de klinische praktijk. Elk deelonderwerp kan ertoe bijdragen uw kennis over depressieve stemmingsstoornissen op te frissen en beter bekend te raken met de huidige inzichten en behandelingsmogelijkheden.

Na het volgen van deze cursus:

  • kent u de belangrijkste verschillen in effectiviteit tussen antidepressiva om een optimale behandeling in te kunnen zetten.
  • kunt u het te verwachten beloop van een depressie na een ingestelde medicamenteuze therapie inschatten.
  • kent u de specifieke werkingsmechanismen van de belangrijkste antidepressiva-klassen.
  • kunt u een ‘response’ en ‘remissie’ herkennen en daarnaar handelen.
  • kunt u patiënten met betrekking tot het bovenstaande voorlichting geven over het gebruik van antidepressiva.
  • kunt u voor deze patiëntengroep effectief samenwerken met andere hulpverleners in de eerste lijn.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!