MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 3 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 599,00
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
Gastro-enterologie, Chirurgie, Algemeen & overig
onderwerp(en):
Lifestyle en voeding, Obesitas
ICPC:
A, T
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
3
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Morbide obesitas en bariatrie
Accreditatie Periode: 13-08-2019 t/m 13-08-2021
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Gastro-enterologie', 'Chirurgie' of 'Algemeen & overig'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

In 2018 had 50,2% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder matig of ernstig overgewicht. Overgewicht komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Bij obesitas (ernstig overgewicht) is dat andersom: meer vrouwen hebben obesitas dan mannen. In totaal heeft 15,0% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder obesitas. Er is een toename te verwachten van obesitas-gerelateerde comorbiditeit zoals diabetes mellitus type 2, hart- en vaatziekten, hypertensie, slaapapnoe, infertiliteit, gewrichtsproblematiek en kanker.De stijgende prevalentie van obesitas en de daarmee gepaard gaande comorbiditeit vormen een toenemende belasting van ons zorgstelsel en vereisen effectieve therapie.

Steeds vaker melden patiënten zich bij de huisarts voor een verwijzing naar een bariatrisch chirurg. Een deel van de patiënten neemt zelf dit initiatief, maar ook een groot deel krijgt dit advies van een internist, longarts, (orthopedisch) chirurg, psychiater of fertiliteitsarts. Maar wat betekent dit alles voor de huisarts en voor de (morbide) obese patiënt zelf?

Kosteneffectiviteit is belangrijk voor de overheid, maar minder belangrijk voor de patiënt. De patiënt, de chirurg en de andere specialisten concentreren zich met name op alle voordelen van de ingreep. De huisarts is bij uitstek degene die met de patiënt kan onderzoeken of deze operatie op dit moment gewenst is. Veel huisartsen willen deze taak graag op zich nemen, maar hebben soms te weinig kennis van en ervaring met deze materie. In deze cursus worden handvatten aangereikt om het de huisarts makkelijker te maken om de patiënt te begeleiden. Hierbij zullen zowel de besluitvorming tot bariatrie, de verwijzing, de operatie zelf met de mogelijke complicaties, het multidisciplinaire begeleidingstraject als de postoperatieve (levenslange) controles van de patiënt worden belicht.

In deze cursus worden de NHG-Standaard Obesitas, de zorgstandaard Obesitas en de multidisciplinaire richtlijn Morbide obesitas als uitgangspunt genomen.

Na het volgen van deze cursus:

  • hebt u uw kennis over de prevalentie, diagnostiek, behandeling en verwijzing van morbide obese volwassenen aangevuld.
  • bent u extra alert op het herkennen van morbide obesitas en de bijbehorende comorbiditeit.
  • bent u zich meer bewust van uw eigen gevoelens betreffende morbide obese patiënten en bariatrische chirurgie.
  • bent u in staat om morbide obesitas op een voor u en de patiënt prettige manier bespreekbaar te maken.
  • neemt u de patiënt met extreem overgewicht serieus en hebt u inzicht in de impact die morbide obesitas heeft op zijn/haar leven.
  • hebt u uw definitie van een succesvolle behandeling van morbide obesitas aangepast.
  • bent u in staat de voor- en nadelen van bariatrie met de patiënt te bespreken.
  • bent u in staat de patiënt in te lichten over de inhoud en het nut van het intensieve multidisciplinaire traject voor en na de ingreep.
  • hebt u een duidelijk beeld over de verwijsmogelijkheden voor bariatrie in uw werkgebied.
  • hebt u uw kennis over de levenslange controles van patiënten na een bariatrische ingreep aangevuld.

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

 

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!