MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 4 uur
organisatie
E-Infuse
kosten
basistarief
€ 95
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, Overig
categorie(ën):
Ouderengeneeskunde, Palliatieve zorg
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
4
punten
abonnement
e
learning
Online Course - Transitie van de kwetsbare ouderen
Accreditatie Periode: 26-8-2019 t/m 25-8-2021
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Ouderengeneeskunde' of 'Palliatieve zorg'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Het centrale doel van deze cursus is om zorgprofessionals uit de verschillende zorglijnen bewust te maken wat goede transitie van kwetsbare oudere patiënten tussen de zorglijnen is. Daarnaast is het doel dat iedereen bewust wordt van de eigen rol in dit proces en hoe er beter samengewerkt kan worden met collegae.

Aanvullend op de basiscursussen over de zorg voor kwetsbare oudere patiënten is er een cursus over de transitie van deze patiëntengroep ontwikkeld. Ervaring leert dat de overdracht van patiënten vaak een kwetsbaar moment is waarop belangrijke informatie verloren kan gaan, wat mogelijk leidt tot een niet optimaal beleid. Bij kwetsbare ouderen kunnen de gevolgen van een dergelijke overdracht groot zijn, vandaar extra aandacht voor deze transitie.

In samenwerking met Huisartsen, Specialisten Ouderengeneeskunde en Medisch specialisten is gekeken waar de knelpunten zitten in de transitie. Op basis hiervan is een online course samengesteld die aandacht heeft voor Advance Care Planning, Functieverlies en Medicatieoverdracht. Tijdens de cursus wordt vooral gezocht naar discussie tussen de deelnemers. Door middel van herkenbare casuïstiek zult u uitgedaagd worden mee te denken over hoe transitie van kwetsbare oudere patiënten tussen thuissituatie, ziekenhuis en verpleeghuis zo goed mogelijk kan verlopen.

Leerdoelen

  • Week 1 - Advance Care Planning: Het kunnen toepassen van 'advance care planning' en weten waar informatie te halen is als er sprake is van ACP bij een patiënt.
  • Week 2 - Functionele achteruitgang: Functioneren als centraal doel stellen in de behandeling van de kwetsbare oudere patiënt en daar over de zorglijnen heen beleid op voeren.
  • Week 3 - Medicatieoverdracht: Duidelijkere medicatieoverdracht plaats te laten vinden zodat er minder fouten en onduidelijkheden optreden op het moment dat een patiënt van ziekenhuis naar thuissituatie gaat of andersom.

Deze nascholing is relevant voor alle specialismen die te maken hebben met de overdracht van kwetsbare oudere patiënten. (Plaatsvervangend) opleiders, leden van de opleidingsgroep, huisartsen, specialist ouderen, haios, aios en anderen die betrokken zijn bij de transfer van kwetsbare ouderen.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!