MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 3 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 599,00
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
KNO-heelkunde, Algemeen & overig
ICPC:
A, H, Z
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
3
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - "Wat zegt u?" - Hoorzorg bij ouderen
Accreditatie Periode: 28-05-2019 t/m 28-05-2021
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'KNO-heelkunde' of 'Algemeen & overig'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Slechthorendheid is een vermoeiende handicap. Omdat van slechthorenden een grotere inspanning wordt vereist bij deelname aan communicatie raken zij eerder uitgeput.

De omgeving herkent vermoeidheid, eenzaamheid, achterdocht en spanningsklachten echter meestal niet als gevolgen van slechthorendheid. Op hogere leeftijd is slechthorendheid een natuurlijk verouderingsverschijnsel. Ouderdomsslechthorendheid kan een groot effect hebben op de kwaliteit van leven. Ondanks dit gegeven is hier in de ouderenzorg en specifiek in verpleeg- en verzorgingshuizen nog vaak te weinig aandacht voor.

Management en beleidsmakers in de ouderenzorg lijken het probleem niet hoog op de agenda te hebben of zijn onvoldoende toegerust om personeel, bewoners en familieleden te motiveren en te faciliteren om goed om te gaan met slechthorendheid en hoorhulpmiddelen. Deze cursus is bedoeld om te ondersteunen bij het verbeteren van de zorg voor slechthorenden, zowel in de intramurale setting als bij ouderenzorg in de eerste lijn.

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u de epidemiologie van hoorproblemen bij ouderen beschrijven.
 • herkent u de sociale en psychologische impact van gehoorproblemen bij ouderen.
 • kunt u adequaat verwijzen binnen de disciplines in de hoorzorg, doordat u:
  • reacties en signalen van slechthorendheid herkent.
  • weet wanneer u welke discipline moet inschakelen.
  • de meest voorkomende audiogrammen kan lezen en verklaren.
 • bent u in staat om de aandachtspunten in de communicatie met een slechthorende oudere toe te passen.
 • herkent u (veelgebruikte) hoorhulpmiddelen.
 • kunt u uw directie en/of management overtuigen wat het belang is van hoorbeleid bij ouderen.
 • kunt u de hoorzorg binnen uw organisatie implementeren.

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!