MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 1495,00
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
Oncologie, Farmacologie, Algemeen & overig
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Oncologie en farmaceutische patiëntenzorg (apotheekhoudend)
Accreditatie Periode: 30-06-2019 t/m 30-06-2020
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Oncologie', 'Farmacologie' of 'Algemeen & overig'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Kanker is een verzamelnaam voor een groep van ziekten die worden aangeduid met de term 'nieuwvormingen'. Er is één gemeenschappelijk kenmerk: een ongeremde deling van lichaamscellen, waardoor een gezwel of tumor ontstaat. Er zijn zowel goedaardige als kwaadaardige nieuwvormingen. Alleen de kwaadaardige nieuwvormingen noemen we kanker. De stijgende patiëntenaantallen zijn vooral het gevolg van de vergrijzing.

Kanker is de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. Wel is in de loop der jaren de overleving van kanker aanzienlijk toegenomen, onder meer als gevolg van diagnose in een vroeger stadium, effectievere behandelingen, en het minder voorkomen van kankersoorten met geringe overlevingskansen (bijv. maag- en longkanker bij mannen).

De laatste jaren zijn in toenemende mate oraal toepasbare antikankergeneesmiddelen (AKGM) beschikbaar gekomen. Patiënten worden daardoor steeds vaker thuis behandeld. Vanwege de zeer hoge kosten worden deze orale AKGM meestal door een poliklinische apotheek afgeleverd. Desondanks krijgt de openbare apotheek toch in toenemende mate met kankerpatiënten te maken. Dit omdat ondersteunende medicatie, zoals anti-emetica, botstabiliserende middelen en pijnstillers, alsook andere incidentele of chronische medicatie nog altijd door de openbare apotheek wordt afgeleverd.

Farmaceutische zorg voor kankerpatiënten vereist bijzondere kennis en vaardigheden op het gebied van gebruikersvoorschriften, bijwerkingen, contra-indicaties en interacties met andere geneesmiddelen. Het is daarom onverminderd belangrijk dat openbare apothekers kennis hebben van het gebruik en de omgang met AKGM.

Deze cursus biedt informatie over kanker, de behandeling, bijwerkingen en de behandeling van bijwerkingen en interacties.

Na het doorlopen van deze cursus:

  • kent u de basisbegrippen van de oncologie en heeft u enige kennis over het ontstaan van maligne ziekten, het voorkomen, symptomen, de stadiëring en de behandeling.
  • kent u de belangrijkste geneesmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van kanker en kent u de toepassing bij verschillende vormen van kanker.
  • weet u hoe u de dosering kunt controleren van orale AKGM en kunt u op adequate wijze reageren op bijwerkingen en interacties bij kankermedicatie.
  • kunt u uw patiënten coachen en begeleiden bij het gebruik van deze middelen.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!