MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 1,5 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 599,00
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
Ouderengeneeskunde, GGZ & psychiatrie, Neurologie, Algemeen & overig
onderwerp(en):
Alzheimer/Dementie
ICPC:
A, P, Z
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
1,5
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Autorijden en dementie
Accreditatie Periode: 02-04-2019 t/m 02-04-2021
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Ouderengeneeskunde', 'GGZ & psychiatrie'|'Neurologie' of 'Algemeen & overig'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Autorijden is voor veel mensen belangrijk. Het symboliseert volwassenheid, geeft vrijheid en onafhankelijkheid. Wanneer door ziekte de rijvaardigheid ter discussie komt te staan is dit een uiterst pijnlijke aangelegenheid. Mensen schatten hun eigen rijvaardigheid ondanks cognitieve of lichamelijke achteruitgang vaak nog hoog in, en precies door die toenemende beperkingen zijn ze meer afhankelijk van de auto. Het niet meer mogen rijden, de lege parkeerplek voor de deur en het aangewezen zijn op ander vervoer (meerijden met de kinderen, de buurttaxi, de bus, de scootmobiel) worden ervaren als gezichtsverlies. Als arts is u door de wetgever een belangrijke plaats toebedeeld in het herkennen van afnemende rijvaardigheid, het bespreekbaar maken daarvan, en het mensen en hun zorgsysteem motiveren ofwel de rijvaardigheid te laten onderzoeken door het CBR ofwel de auto te laten staan. Het vraagt kennis, gevoeligheid, tact en overtuigingskracht om aan deze u toebedeelde rol goed invulling te geven.

Deze cursus gaat in op rijvaardigheid en rijbevoegdheid bij cognitieve stoornissen. Aan bod komen de volgende vraagstukken: wanneer is het noodzakelijk het thema rijvaardigheid aan te snijden? Hoe kunt u dat doen? Binnen welke juridische en verzekeringstechnische kaders vindt dit gesprek plaats? Hoe verloopt de verdere procedure rondom keuring en rijvaardigheidsonderzoek bij het CBR? En welke alternatieve vervoersmogelijkheden bestaan er voor het zelf auto rijden?

Aan het eind van de cursus zult u met kennis en vertrouwen het pijnlijke thema van mobiliteit weten te agenderen. Voorwaarts!

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u het belang van mobiliteit benoemen.
 • kunt u benoemen wanneer het thema (auto)mobiliteit met een patiënt besproken moet worden.
 • kunt u uitleggen hoe u de rijgeschiktheid bespreekbaar moet maken.
 • kunt u de juridische en verzekeringstechnische kaders benoemen van (auto)mobiliteit bij cognitieve stoornissen.
 • kunt u beschrijven hoe de verdere procedure na melding bij het CBR verloopt.
 • bent u bekend met de alternatieve vervoersmogelijkheden.

Inhoud

 • Introductie
 • Dementie en dan …
 • Het diagnostisch gesprek en rijvaardigheid
 • Dementie en rijvaardigheid
 • Verkeersveiligheid in Nederland
 • Juridische kaders rijvaardigheid
 • Rijgeschiktheid vs. rijvaardigheid
 • De Clinical Dementia Rating (CDR)
 • Verzekeringstechnische kaders rijvaardigheid
 • Beroepsgeheim
 • Alternatieve vervoersmogelijkheden
 • Procedure bij het CBR
 • Evaluatie
 • Literatuur

Deze cursus bestaat uit een module en een eindtoets.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!