MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 0,5 uur
organisatie
Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)
kosten
basistarief
Gratis
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
Oncologie, Communicatietechniek, Samenwerking
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
0,5
punten
abonnement
e
learning
Gedeelde besluitvorming met kankerpatiënten
Accreditatie Periode: 27-8-2019 t/m 25-8-2021
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Oncologie', 'Communicatietechniek' of 'Samenwerking'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Deze e-learning bevat de basis van de theorie over gedeelde besluitvorming: Wat is het? Waarom is het zinvol om te doen? In welke gevallen? En: hoe pak je het aan in de praktijk?

De e-learning bespreekt de definitie van gedeelde besluitvorming en wat de relatie is met Evidence based Medicine. Het belicht waarom gedeelde besluitvorming vanuit effectiviteits-, juridisch- en ethisch oogpunt goed is om te doen en in welke situatie in het bijzonder. Het bespreekt een concreet 4-stappenmodel dat per stap wordt uitgediept met een casus en voorbeeldfilmpjes. Valkuilen en belemmeringen voor toepassing komen aan bod.

De e-learning wordt ondersteund met sleutelliteratuur over het onderwerp en het perspectief van de patiënt op alle thema’s wordt toegelicht.

Kennis:

  1. Het opdoen van kennis over de effectiviteit van gedeelde besluitvorming in het algemeen.
  2. Benoemen uit welke vier stappen het proces van gedeelde besluitvorming bestaat:  keuzebewustzijn, informatie over opties en voor- en nadelen, waardenverheldering om te komen tot een voorkeur en uiteindelijk een beslissing 
  3. Benoemen wat de rol van de verpleegkundige, verpleegkundig specialist en/of de verzorgende kan zijn bij het ondersteunen van gedeelde besluitvorming in de praktijk. 
  4. Benoemen van factoren die bij kunnen dragen aan het ondersteunen van gedeelde besluitvorming, zoals het versterken van vertrouwen, goede voorbereiding en goede samenwerking met andere zorgverleners.

Attitude

  1. Begrijpen waarom gedeelde besluitvorming van belang is voor het beroep van de verpleegkundige, verpleegkundig specialist en/of de verzorgende.
  2. Bewust zijn van de ondersteunende rol op verschillende momenten die de verpleegkundige, verpleegkundig specialist en/of de verzorgende kan hebben bij het ondersteunen van gedeelde besluitvorming.
  3. (meer) Gemotiveerd zijn om gedeelde besluitvorming in de praktijk uit te voeren.

Vaardigheden

  1. Inzicht verkrijgen in welke interventies het proces van gedeelde besluitvorming bij patiënt en verpleegkundige kunnen ondersteunen op basis van de 4 stappen van gedeelde besluitvorming. 
  2. Herkennen en aanpakken van belemmeringen bij gedeelde besluitvorming onder patiënten en zorgverleners op basis van voorbeeldfilmpjes en reflectie daarop.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!