MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 1 uur
organisatie
MedischContact/KNMG
kosten
basistarief
Gratis
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Effectiviteit en efficiency, Samenwerking, Wet- en regelgeving
ICPC:
A
sponsoring
Roche, VWS, KNMG
accreditatie
accreditatie
1
punten
abonnement
e
learning
MC-tv - Verantwoordelijkheidsverdeling - Deel 2 (casus)
Accreditatie Periode: t/m 1-1-2021
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Effectiviteit en efficiency', 'Samenwerking' of 'Wet- en regelgeving'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Het komt in de gezondheidszorg steeds vaker voor dat bij de zorgverlening aan en de behandeling van een cliënt meerdere zorgverleners betrokken zijn. Voor een goede samenwerking zal er een duidelijke taak- en verantwoordelijkheidsverdeling moeten zijn, en is het noodzakelijk dat de betreffende zorgverleners met elkaar communiceren en hun werkzaamheden en informatie onderling afstemmen. Dat zijn belangrijke randvoorwaarden voor het bieden van verantwoorde zorg.

Op verzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft de KNMG, in samenspraak met andere beroeps– en brancheorganisaties in de zorg, en met financiële ondersteuning van het ministerie van VWS een handreiking ontwikkeld, die beoogt de randvoorwaarden te expliciteren en te verduidelijken om zorgverleners handvatten te geven voor een goede organisatie van de zorgverlening en cliënten duidelijk te maken wat zij ter zake mogen verwachten.

De nascholing bestaat uit twee modules. Deel 1 heeft de vorm van een live interactief debat met als hoofddoel zorgverleners bewust te maken van het bestaan van de handreiking en bekend te maken met de inhoud op hoofdlijnen. Presentator Ben Crul, hoofdredacteur van Medisch Contact gaat hiervoor in debat inhoudelijk deskundigen van binnen en buiten de richtlijncommissie. Deel 2 gaat meer in detail in op de inhoud van de Handreiking. Centraal hierin staat een verfilmde casus.

De casus is opgesteld in samenwerking met deskundigen. Aan de casus werken naast acteurs ook professionals uit de gezondheidszorg mee. De e-learning is inzetbaar als voorbereiding op hun werk in de praktijk.

Leerdoelen

De handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg bevat 13 aandachtspunten. De cursusdeelnemer kent na afloop van de nascholing de inhoud van deze aandachtspunten. De cursusdeelnemer is zich na de nascholing er van bewust dat hij of zij moet nagaan of de organisatie waarin de zorgverlener werkt voldoet aan deze aandachtspunten.

De Handreiking wordt onderschreven door KNMG, V&VN, KNOV, KNGF, KNMP, NIP, NVZ, NFU, GGZ Nederland en NPCF.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!