MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
Johannes Wier Stichting
kosten
basistarief
€ 25
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Algemeen & overig, (Levens)beschouwing, Wet- en regelgeving
onderwerp(en):
Cultuurverschillen
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
Ethische dilemma's bij asielzoekers
Accreditatie Periode: 20-2-2019 t/m 19-2-2021
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Algemeen & overig', '(Levens)beschouwing' of 'Wet- en regelgeving'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

E-cursus waarin de arts morele dilemma’s leert oplossen in het omgaan met zielzoekers. Deze e-cursus is gebaseerd op een eerder onderzoek verricht door de Johannes Wierstichting, alsmede een schriftelijke handreiking in boekvorm over dit thema.

Leerdoelen:

  1. De zorgverlener weet hoe hij/zij kan omgaan met en reflecteren op ethische dilemma’s in de praktijksituaties;
  2. de zorgverlener heeft basiskennis van wettelijke kaders en regels rondom asielzoekers in de GGZ (zoals ‘asielprocedure’);
  3. de zorgverlener kan relevante begrippen op het gebied van ethiek benoemen en toepassen op praktijksituaties uit de GGZ voor asielzoekers zoals het herkennen van dilemma’s en het benoemen van waarden en normen van betrokken perspectieven in ethische dilemma’s.

In de e-module volgt de zorgverlener grofweg de volgende stappen:

  • De zorgverlener wordt gevraagd om zelf een ethisch dilemma te formuleren in de gegeven situatie (casus).
  • Verschillende formuleringen van relevante ethische dilemma’s in de casus worden gepresenteerd. De zorgverlener wordt gevraagd welk dilemma het beste aansluit bij zijn/haar eigen geformuleerde dilemma.
  • De zorgverlener wordt gevraagd om zijn eigen waarden en normen te formuleren die volgens hem/haar in het geding zijn in het ethische dilemma.
  • De zorgverlener formuleert de waarden en normen van andere betrokkenen in de casus. Deze perspectiefwissel is van belang in de afweging van het dilemma; de zorgverlener wordt actief gevraagd na te denken over de belangen van de patiënt/cliënt of andere belangrijke belanghebbenden.
  • De zorgverlener wordt gevraagd om op basis van het overzicht van alle waarden en normen (van de betrokkenen in de casus en van hem/haarzelf) een keuze te maken in het dilemma en deze te onderbouwen.

De zorgverlener wordt gevraagd of hij/zij de keuze ook daadwerkelijk te doen of dat er nog meer nodig is (van materiële of immateriële zaken, deugden etc.), om de gemaakte keuze ook daadwerkelijk uit te voeren. zorgverlener heeft kennis van de verschillende vormen van reflectie (waaronder moreel beraad) en weet hoe hij /zij zelf reflectie op beroepsmatige ethische vragen in de GGZ voor asielzoekers moet aanpakken of organiseren.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!