MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 599
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, Overig
categorie(ën):
Ouderengeneeskunde, Cardiologie, Longziekten, Algemeen & overig
ICPC:
A, K, R
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Terminaal hartfalen en pulmonale problematiek in de palliatieve fase
Accreditatie Periode: 29-08-2018 t/m 29-08-2020
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Ouderengeneeskunde', 'Cardiologie'|'Longziekten' of 'Algemeen & overig'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

De specialist ouderengeneeskunde heeft regelmatig te maken met patiënten in de palliatief-terminale fase waarbij hij voor de behandeling van soms complexe cardiale of pulmonale problematiek aangewezen is op eigen kennis en kunde. Het hebben van up-to-date kennis over diagnostiek en beleid zijn van doorslaggevende waarde, te meer omdat het hierbij vaak gaat om symptomen die door de patiënt als zeer beangstigend en bedreigend worden ervaren zoals dyspneu en pijn op de borst. Problematiek die een ernstige lijdensdruk met zich mee kan brengen voor patiënten die in een matige en kwetsbare conditie verkeren. Aan de hand van de inhoud van deze cursus kunt u vragen en problemen op dit gebied op deskundige en effectieve wijze tegemoet treden.

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

Na het volgen van deze cursus:

  • heeft u kennis over de prevalentie van de symptomen die gerelateerd zijn aan de terminale fase van hartfalen en COPD.
  • kunt u deze symptomen diagnosticeren.
  • kunt u inschatten in hoeverre en op welke wijze deze symptomen belastend zijn voor een patiënt in de palliatieve fase.
  • kunt u symptoomverlichtend beleid voeren bij hartfalen en/of COPD in de terminale fase.
  • weet u hoe u symptoomverlichtend kunt handelen bij hoesten en reutelen.
  • kunt u de patiënt, diens naasten en de leden van het zorg- en behandelteam informeren over de achtergronden van de symptomen en van het ingestelde beleid.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!