MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 599
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
Ouderengeneeskunde, GGZ & psychiatrie, Neurologie, Algemeen & overig
ICPC:
A, L, N, P
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Parkinson - Behandeling en multidisciplinaire samenwerking
Accreditatie Periode: 29-08-2018 t/m 29-08-2020
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Ouderengeneeskunde', 'GGZ & psychiatrie'|'Neurologie' of 'Algemeen & overig'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?
De ziekte van Parkinson is een langzaam progressieve multisysteem-aandoening, gerelateerd aan de degeneratie van verschillende hersengebieden. Soms is de ziekte sterk progressief, waardoor een deel van de patiënten op relatief jonge leeftijd in een verpleeghuis wordt opgenomen. In verpleeghuizen heeft de specialist ouderengeneeskunde meestal te maken met patiënten die al gediagnosticeerd zijn. Daarnaast komt, vooral door medicatie en medicamenteuze interacties, (atypisch) parkinsonisme bij verpleeghuisbewoners vaak voor.
Patiënten die niet langer thuis kunnen functioneren, worden bij acute problemen veelal opgenomen in een ziekenhuis of in een zorginstelling voor langdurige zorg en verblijf.
Bij opname in een zorginstelling voor langdurig verblijf is het aan de specialist ouderengeneeskunde en zijn team om behandeldoelen en –strategieën vast te stellen en uit te voeren. De behandeling, die (vooralsnog) voornamelijk medicamenteus is, vraagt een multidisciplinaire aanpak.
In deze cursus komt aan bod hoe de ZvP en APS bij verpleeghuisbewoners te behandelen zijn, hoe de daarbij behorende complicaties te herkennen zijn en welke behandeling in te stellen is om de kwaliteit van leven van deze patiënten zo goed mogelijk te borgen.
Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.
Na het volgen van deze cursus:
  • kunt u verschillende behandeldoelen en -strategieën van de ziekte van Parkinson (ZvP) en (atypisch) parkinsonisme (APS) bij ouderen en verpleeghuisbewoners weergeven.
  • hebt u een overzicht over de belangrijkste behandelvormen, met informatie over behandelfrequentie en risico’s.
  • kunt u toelichten welke aanpak bij de behandeling van verpleeghuispatiënten met de ZvP en parkinsonisme bruikbaar is.
  • kunt u een patiënt met de ZvP en APS informeren over de voor hem optimale behandeling.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!