MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 599
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
Ouderengeneeskunde, GGZ & psychiatrie, Algemeen & overig
ICPC:
A, P, Z
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Persoonlijkheidsproblemen bij het ouder worden
Accreditatie Periode: 11-07-2018 t/m 11-07-2020
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Ouderengeneeskunde', 'GGZ & psychiatrie' of 'Algemeen & overig'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Bij het ouder worden zijn er verschillende factoren die een stevig beroep doen op het vermogen tot acceptatie en aanpassing (adaptatie). Indien er niet een juiste manier van omgaan wordt gevonden met deze veranderingen kunnen er problemen ontstaan in de beleving of het gedrag van de betrokkenen die kan leiden tot een stempel ‘lastig’ of ‘problematisch’.

In deze cursus richten we de aandacht op de persoonlijkheidsstructuur: de basis van waaruit mensen kiezen voor hun adaptatie (hun coping). Indien flexibiliteit ontbreekt, veroorzaakt of versterkt dat de bovengenoemde problemen. Bij ernstige verstarring zien we de gedragspatronen die passen bij een persoonlijkheidsstoornis. We werken vanuit een theoretisch persoonlijkheidsmodel, namelijk het biosociale leermodel van Th. Millon. Natuurlijk wordt daarbij een relatie gelegd met de DSM. Daarnaast wordt geleerd op basis van het theoretisch model een behandelplan te maken en de juiste bejegeningsadviezen te geven.

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u de persoonlijkheidsstructuur van de patiënt volgens het model van Millon herkennen.
  • kunt u de rol van de persoonlijkheid in gesignaleerde problematiek herkennen.
  • kunt u uw inzicht in de persoonlijkheidsstructuur en -problematiek naar het behandelplan vertalen.
  • kunt u de persoonlijkheidsstructuur en het behandelplan aan de zorgteams en de collega-behandelaren uitleggen.
  • gebruikt u de uitleg over die persoonlijkheid bij het geven van adviezen over de juiste bejegening.
  • kunt u de patiënt of diens vertegenwoordiger in begrijpelijke taal uitleggen welke rol het karakter speelt in de ervaren problemen.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!