MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 599
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
Wet- en regelgeving, Algemeen & overig
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Privacywet AVG: wat moet en wat mag?
Accreditatie Periode: 23-04-2018 t/m 23-04-2020
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Wet- en regelgeving' of 'Algemeen & overig'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

In mei 2018 wordt de nieuwe Europese privacywet, de ‘Algemene Verordening Gegevensverwerking’, van toepassing. Met de komst van de AVG wordt afscheid genomen van onze Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) die sinds 2001 in Nederland van kracht was. Hoewel de bouwstenen waaruit de AVG bestaat voor een deel overeenkomen met die uit de Wbp, brengt de AVG ook veel verandering.

Organisaties, ook zorgverleners, krijgen meer verantwoordelijkheden en zullen alle verwerkingen van persoonsgegevens nauwkeurig moeten documenteren. Personen van wie de gegevens worden verwerkt, krijgen meer rechten. Bovendien worden boetes op niet-naleving van de wet hoger, kunnen organisaties gehouden zijn een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen, een Privacy Impact Assessment uit te voeren en dienen ze rekening te houden metprivacy by defaultenprivacy by design. Verder is van belang dat de regels omtrent datalekken in de AVG nét weer anders zijn dan die uit de Wbp. Ook daar zal u dus rekening mee moeten houden.

Ook huisartsen vallen onder de AVG. In de cursus zullen de veranderingen door het van toepassing zijn van de AVG voor zorgverleners helder in kaart worden gebracht en per deelonderwerp worden besproken. Onder meer zal worden besproken wat de AVG inhoudt en wat er verandert ten opzichte van de situatie van vóór mei 2018. Aan het eind van de module vindt u een downloadbare actielijst.

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u inhoudelijk meepraten over de AVG.
 • kunt de gevolgen die de wet voor u als zorgverlener met zich meebrengt omschrijven.
 • bent u bekend met de uitgangspunten van de AVG.
 • kent u de kernbegrippen en weet wat u dient te handelen op basis van de AVG.
 • kunt u, ook bij schending van de wet, bijvoorbeeld in het geval van een datalek, correct handelen.

De volgende onderdelen komen hierbij aan bod:

 • de tekst en de structuur van de AVG.
 • het begrip en de verschillende soorten persoonsgegevens.
 • de verschillende verantwoordelijkheden van betrokken partijen.
 • de Privacy Impact Assessment (PIA)
 • de Functionaris Gegevensbescherming (FG)
 • het verwerkingsregister
 • privacystatements
 • te treffen (beveiligings-)maatregelen en datalekken
 • het uitwisselen dan wel versturen van persoonsgegevens
 • verwerkingen in het kader van onderzoek
 • het beroepsgeheim
 • het medisch dossier
 • verwerkersovereenkomsten
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!