MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 1495,00
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Wet- en regelgeving
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Wetgeving in de apotheek - deel 1 (apotheekhoudend)
Accreditatie Periode: 31-05-2018 t/m 31-05-2019
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Wet- en regelgeving'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Hoewel de Geneesmiddelenwet slechts een paar bepalingen bevat die gericht zijn op de apotheker is dit toch de belangrijkste wet voor het werk van de apotheker. De hoofdlijnen uit deze wet zijn nader uitgewerkt in het Besluit Geneesmiddelenwet en de Regeling Geneesmiddelenwet.

Voor het werken in de apotheek zijn onderstaande zaken van groot belang:

  • Besluit Geneesmiddelenwet
  • de Opiumwet
  • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)
  • de bepalingen betreffende de geneeskundige behandelingsovereenkomst in afdeling 5 titel 7 boek 7 van het Burgerlijk wetboek (beter bekend als de WGBO)
  • De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg
  • de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Het zijn heel verschillende wetten die in deze cursus aan de orde komen.
Deze cursus geeft een compact overzicht van het pakket aan wet- en regelgeving waarmee de apotheker te maken krijgt in de dagelijkse praktijk.

De cursus gaat kris kras door de diverse wet- en regelgeving heen. Er lijkt op het eerste gezicht geen logica te zitten in behandeling van de diverse onderwerpen, echter is de cursus met opzet zo vormgegeven. Er worden een aantal specifieke onderwerpen behandeld waar de apotheker in de dagelijkse praktijk mee te maken kan krijgen. In de waan van de dag komt er in de apotheek van alles voorbij en de apotheker moet direct weten binnen welke wettelijke kaders een beslissing genomen moet worden.

Het start bij de verantwoordelijkheid bij het ter handstellen, dan een vraag of het etiket wel de juiste informatie bevat, dan komt er een onvolledig Opiumwetrecept voorbij en als dagsluiter klaagt een medewerker over schending van zijn privacy: de apotheker krijgt dagelijks van alles op zijn bord. De apotheker moet hierbij snel schakelen tussen de diverse wet- en regelgeving in de apotheek zonder daarbij telkens de wetboeken erop na te hoeven slaan.

De cursus bevat een aantal veelvoorkomende vragen waarmee een apotheker de kennis en vaardigheden op het gebied van wet- en regelgeving kan toetsen. Voor de volledigheid worden er ook een paar minder bekende onderwerpen aangestipt.

Na het volgen van deze cursus:

  • bent u op de hoogte van de inhoud van verschillende wetteksten.
  • kent u de betekenis van de diverse wetteksten.
  • kunt u de inhoud van de wetteksten vertalen naar praktijksituaties.
  • kunt u aan de hand van geschetste praktijksituaties de toepassing van de verschillende wetteksten eigen maken en probleemoplossend werken.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!