MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 1495,00
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
Wet- en regelgeving, Algemeen & overig
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Privacy awareness: de vernieuwde AVG voor zorgverleners (apotheekhoudend)
Accreditatie Periode: 31-03-2018 t/m 31-03-2019
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Wet- en regelgeving' of 'Algemeen & overig'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Mede door de vergaande technische mogelijkheden verdient privacy voortdurend onze aandacht. Er wordt bijvoorbeeld van alles geregistreerd via bewakingscamera’s, de ov-chipkaart, de mobiele telefoon, klantenkaarten van winkels et cetera. De media staan bol van allerlei (mogelijke) schendingen van onze privacy.

De privacy staat nog meer in de belangstelling door de inwerkingtreding van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018. Alhoewel er geen sprake is van een complete aardverschuiving brengt de AVG wel een aantal wijzigingen met zich mee op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Regels worden aangescherpt en ook de handhaving zal strenger zijn.

Ook privacy in de apotheek staat in de belangstelling. In patiënttevredenheidsonderzoeken is privacy een vast onderdeel. De elektronische gegevensuitwisseling levert specifieke vraagstukken op over de bescherming van de patiëntgegevens. Patiënten zijn er huiverig voor dat de gegevens “op straat komen te liggen”.

De patiënt heeft recht op privacy, zowel ten aanzien van zijn gegevens als van de persoon zelf. In deze cursus wordt het recht op bescherming van de persoonsgegevens (medicatiegegevens) besproken, uitgaande van de (deels) nieuwe criteria zoals geformuleerd in de AVG. In het eerste hoofdstuk wordt kort ingegaan op de wet- en regelgeving waarin het recht op privacy is vastgelegd. Daarna wordt een aantal wat minder alledaagse onderwerpen besproken waarmee de apotheek op het gebied van privacybescherming kan worden geconfronteerd.

Ten slotte wordt ook kort aandacht besteed aan de privacy van de apotheekmedewerkers.

Na het volgen van deze cursus:

  • bent u op de hoogte van de inhoud van verschillende wettelijke bepalingen op het gebied van privacy in de apotheek.
  • bent u zich bewust van het recht op privacy van de patiënt en van de apotheekmedewerkers.
  • kunt u de inhoud van de wettelijke bepalingen vertalen naar praktijksituaties.
  • kunt u aan de hand van geschetste praktijksituaties de toepassing van de verschillende wettelijke bepalingen eigen maken en probleemoplossend werken.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!