MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 599
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
Wet- en regelgeving, Ouderengeneeskunde, Algemeen & overig
onderwerp(en):
Forensisch
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Schouwen: wat komt erbij kijken?
Accreditatie Periode: 05-07-2017 t/m 05-07-2019
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Wet- en regelgeving', 'Ouderengeneeskunde' of 'Algemeen & overig'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Na het overlijden van een patiënt, dient een arts het lichaam zo spoedig mogelijk te schouwen. De schouw omvat meer dan alleen onderzoek aan het lijk. Er moet vooral ook een oordeel gevormd worden over de aard van overlijden. En de arts moet specifieke stappen ondernemen. Hoe verloopt de samenwerking tussen behandelend arts, gemeentelijk lijkschouwer en politie? Wat als de datum van overlijden onbekend is? Gelden er andere regels indien het overlijden plaatsvindt in een verpleeghuis?

Er zal worden ingegaan op de verschillende postmortale verschijnselen. Hoe kunnen deze helpen bij het onderzoek naar de aard of datum van overlijden? Als laatste wordt ingegaan op de (administratieve) afhandeling van de schouw en/of overdracht aan de gemeentelijke lijkschouwer.

Deze cursus zal ingaan op de belangrijkste wetten en richtlijnen, er zal kennis opgedaan worden over de begrippen lijkschouw, behandelend arts en de NODOK-procedure (Nader Onderzoek naar de DoodsOorzaak bij kinderen).

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u globaal de relevante bepalingen in de Wet op de Lijkbezorging beschrijven.
 • kunt u omschrijven wat de termen behandelend arts, gemeentelijke lijkschouwer, lijkschouw, NODOK en lijkvinding inhouden.
 • kunt u uitleggen wat het verschil is tussen het begrip doodsoorzaak en aard van overlijden.
 • weet u wanneer u wel een verklaring van overlijden mag afgeven en wanneer niet.
 • weet u wat u moet doen als u zelf niet een verklaring van overlijden mag afgeven.
 • weet u wat u moet doen bij een onverwacht en onverklaard overlijden van een minderjarige en van een volwassene.
 • kunt u de aard van overlijden bij verschillende casus beredeneren.
 • weet u wat een ‘calamiteit’ inhoudt en wat u in zo’n geval moet doen.
 • kent u de verschillende onderdelen van de uitwendige lijkschouw.
 • kunt u vier postmortale verschijnselen bij een lijkschouw opnoemen en weet u wanneer deze zich voordoen.
 • kent u de regels van het beroepsgeheim rond het overlijden en weet u wat u wel en niet aan de FA, nabestaanden en politie mag mededelen.
 • bent u op de hoogte van de inhoud van Handreiking Lijkschouw van de KNMG en Richtlijn Lijkschouw van het NHG.

De cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!