MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 3 uur
organisatie
UMCG - Interdisciplinary Center Psychopathology and Emotion regulation (ICPE)
kosten
basistarief
€ 100
informatie
gebied:
GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
Algemeen & overig, GGZ & psychiatrie, Communicatietechniek, Samenwerking
onderwerp(en):
SOLK
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
3
punten
abonnement
e
learning
SOLK en Somatisch-symptoomstoornissen
Accreditatie Periode: 10-8-2017 t/m 9-8-2019

Vrijwel alle artsen zien regelmatig patiënten met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). Wanneer is er genoeg onderzoek gedaan om te spreken van SOLK? Hoe leg je deze ‘diagnose’ vervolgens uit aan de patiënt? En wat kun je de patiënt bieden qua behandeling? Veel artsen blijken dit lastig te vinden. In deze e-learning worden onder meer deze vragen behandeld.

Deze e-learning bestaat uit 6 modules. De leerdoelen van deze modules zijn:

Module 1 - Inleiding

 • Zich meer bewust worden van de eigen houding ten opzichte van SOLK-patiënten.
 • Inzicht krijgen in 10 veelvoorkomende misvattingen over SOLK.

Module 2 - Basiskennis

 • Basiskennis opdoen over de terminologie, prevalentie, prognose en etiologie van SOLK.

Module 3 - Diagnostiek

 • Bewuster keuzes maken over het doen van aanvullend onderzoek.
 • De kans op een gemiste diagnose minimaliseren.
 • De vijf symptoomdimensies (SCEGS) herkennen en exploreren.
 • Psychiatrische co-morbiditeit herkennen.

Module 4 - Consultvoering

 • Signalen herkennen dat een patiënt zich niet gehoord voelt.
 • Lichamelijk onderzoek inzetten om de patiënt effectief gerust te stellen.
 • De werkdiagnose SOLK aan de patiënt uitleggen.
 • Een veelvoorkomende negatieve interactie-spiraal herkennen en voorkomen.

Module 5 - Behandeling in de 1e lijn

 • De ernst van SOLK inschatten.
 • De patiënt motiveren voor gedragsverandering.
 • Samen met de patiënt behandeldoelen stellen en de voortgang volgen.

Module 6 - Samenwerken

 • Verbeteren van de communicatie en samenwerking met andere zorgverleners.
 • Weten welke onderdelen in een (verwijs)brief van belang zijn om de samenwerking te optimaliseren.
 • Wanneer en hoe een SOLK-patiënt naar de GGZ te verwijzen.

De cursus bestaat uit zes modules. Elke module begint met het leerdoel van de betreffende module. Daarna volgen een aantal opdrachten, videofragmenten en teksten. Elke module wordt afgesloten met een take-home-message, een korte evaluatievragenlijst en links naar relevante literatuur.

Het doorlopen van één module neemt ongeveer 30 tot 45 minuten in beslag. U hoeft een module niet in één keer af te maken. Doordat de modules bestaan uit korte filmpjes en opdrachten, kunt u ook telkens een klein stukje doen.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!