MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
AccreDidact BV
kosten
basistarief
€ 49,60
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
Neurologie, Algemeen & overig
ICPC:
A, N
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
AccreDidact Huisarts 17/04 - Perifeer zenuwletsel
Accreditatie Periode: 27-06-2017 t/m 27-06-2019
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Neurologie' of 'Algemeen & overig'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Perifeer zenuwletsel is een verzamelterm voor alle aandoeningen waarbij schade ontstaat aan het perifere zenuwstelsel. In deze nascholing wordt ingegaan op traumatisch en iatrogeen perifeer zenuwletsel. De incidentie van blijvend zenuwletsel is in de praktijk niet groot, maar de trauma's en ingrepen die eraan voorafgaan komen vaak voor. Zenuwletsel als gevolg daarvan is in de praktijk een weinig bekend en laat of slecht herkend probleem, dat vaak grote en langdurige impact heeft op het functioneren van patiënten. Het is daarom zinvol de mogelijkheid van (bijkomend) zenuwletsel bij trauma en ingrepen in het oog te houden.

Deze nascholing biedt enkele praktische handvatten voor herkenning, diagnostiek en behandelopties voor patiënten met dit type letsel. De huisarts kan met enige basiskennis over perifeer zenuwletsel een belangrijke steun en partner zijn voor de patiënt die zijn of haar weg zoekt door de gezondheidszorg op het snijvlak van neurologie, orthopedie, plastische en traumachirurgie en revalidatie.

Deze nascholing gaat niet in op andere, frequentere oorzaken van perifeer zenuwletsel zoals het carpaletunnelsyndroom, de ulnaropathie bij de elleboog en radiculopathieën door degeneratieve afwijkingen van de wervelkolom. Deze onderwerpen zullen aan bod komen in een vervolg op de huidig nascholing. In algemene zin zijn de anatomische en pathofysiologische concepten, diagnostische strategieën, prognose, en behandelmogelijkheden die in deze nascholing besproken worden ook toepasbaar op deze andere oorzaken van zenuwletsel.

Na afloop van deze nascholing:

  • herkent u situaties waarin er sprake kan zijn van traumatisch of iatrogeen zenuwletsel.
  • kunt u zenuwletsel bij patiënten herkennen.
  • kunt u perifeer zenuwletsel globaal lokaliseren.
  • weet u wanneer u patiënten dient te verwijzen, wanneer u af kunt wachten, en welke follow-up noodzakelijk is.
  • weet u welke aanvullende diagnostiek beschikbaar is en wanneer deze zinvol ingezet kan worden.
  • kunt u de patiënt informeren over de prognose en te verwachten gevolgen van zenuwletsel.
  • weet u welke behandelopties beschikbaar zijn en wanneer deze ingezet kunnen worden.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!